Consiliul Judeţean mai aruncă 46 de milioane de euro la „groapa de gunoi”

Consilierii judeţeni au aprobat la şedinţa de astăzi un proiect care prevede alocarea a peste 200 de milioane de lei (peste 46 de milioane de euro) din bugetul judeţului pentru continuarea eşecului numit SMID. De la şedinţă au lipsit atât preşedintele Alin Tişe, cât şi vicepreşedintele Vakar Istvan, iar unii consilieri au cerut garanţii din partea echipei de implementare că în faza II nu vor repeta eşecul din faza I.

Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în județul Cluj” a fost finanţat prin programul POS Mediu 2007 – 2013 – Axa prioritară 2, dar pentru că nu a putut fi finalizat la timp, în conformitate cu instrucţiunile primite de la Ministerul Fondurilor Europene a fost elaborată și transmisă propunerea de eșalonare a proiectului în două faze. Solicitarea de eșalonare a proiectului a fost acceptată.

În cadrul proiectului în faza I au fost construite 3 Stații de Transfer deșeuri la Huedin, Mihai Viteazu și Gherla, s-a construit o Stație de Sortare a deșeurilor în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, cu o capacitate de procesare de 92.100 t/an, pentru separarea fracției uscate în diferite materiale reciclabile (metale, sticlă, plastic și hârtie), având în prezent un grad de finalizare de aproximativ 75 %, s-a construit o Stație de Tratare Mecano-Biologică a deșeurilor în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor cu o capacitate de procesare de 206, 000 t/an pentru tratarea fracției umede, având în prezent un grad de finalizare de aproximativ 67 %, s-a construit drumul de acces la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, având în prezent un grad de finalizare de aproximativ 49 %, au fost achiziţionate 7820 pubele de colectare de 1, 1 mc. şi 21.000 unități de compostare individuale cu capacitatea de 220 l, s-au achiziționat echipamente pentru depozitul de deșeuri, respectiv: un încărcător cu cupă frontală, un compactor pentru gropi de gunoi și trei autoșasie cu benă basculabilă, s-a realizat livrarea a 17 containere pentru deseuri municipale periculoase cu capacitatea de 6 mc şi a 46 containere pentru deșeuri voluminoase cu capacitatea de 15 mc, ce urmează a fi recepționate.

Faza II a proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în județul Cluj” va fi finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM), Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România.

Astfel, în faza II a proiectului se vor derula următoarele activităţi: finalizarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, respectiv construirea unui depozit de deșeuri județean conform având suprafața de 7, 7 ha, durata de viață de 5 ani și capacitatea de depozitare de 1.350.000 mc; finalizarea Stației de Tratare Mecano-Biologică și a Stației de Sortare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor şi finalizarea Drumului de Acces la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor

Contractul de lucrări în baza căruia trebuia finalizat Centrul de Management Integrat al Deșeurilor a fost reziliat în octombrie 2014, iar în prezent se derulează procedura de achiziție publică Proiectarea și execuția Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în jud.Cluj, în urma căreia se vor atribui lucrările rămase de executat pentru: depozitul de deșeuri, stația de tratare mecano-biologică, stația de sortare și drumul de acces. De asemenea, va fi necesară achiziţia de diferite echipamente pentru staţiile de transfer, închiderea și ecologizarea depozitelor de deșeuri neconforme din judet respectiv: Pata-Rât, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Dej și Huedin şi construirea drumurilor de acces pentru Stațiile de Transfer Mihai Viteazu, Huedin și Gherla.

Cât îi costă pe clujeni faza a doua a SMID

Valoarea totală a proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în județul Cluj” – faza II este de 209.219.641 lei. Prin adoptarea hotărârii de CJ de miercuri se vor aloca următoarele sume: 2.629.828, 09 lei fără TVA, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului; 128.861.576, 45 lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului pentru asigurarea resurselor financiare pe perioada implementării proiectului și care vor fi rambursate de Autoritatea Contractantă; 26.298.281 lei, reprezentând TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile a proiectului pentru asigurarea resurselor financiare pe perioada implementării proiectului și care vor fi rambursate de Autoritatea Contractantă şi 51.429.956 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile a proiectului și TVA-ul aferent cheltuielilor neeligibile.

În aceeaşi şedinţă a trecut la vot şi rectificarea bugetului judeţului pe 2016, unde proiectul Centrului de Deşeuri a mai primit 17, 8 milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile neeligibile făcute la acest proiect.


Publicitate

Postaţi un comentariu