UBB: Unitate, bine, bunăstare. Proiectul profesorului Ioan Chirilă mizează pe competență, calitate și cercetare

 

3 martie 2020 va fi ziua în care Universitatea Babeș-Bolyai își va desemna noul Rector, bătălia ducându-se între profesorul universitar Ioan Chirilă (Facultatea de Teologie Ortodoxă) și profesorul universitar Daniel David (Facultatea de Psihologie). În lupta pentru funcția de rector a Universității Babeș-Bolyai (UBB), ambii candidați au prezentat electoratului universitar proiectele și viziunea lor pentru și despre universitatea clujeană. Proiectul managerial al părintelui profesor Ioan Chirilă, UBB – competenţă, calitate, cercetare. Unitate, Bine, Bunăstare, mizează pe unitate și integrare a științelor și departamentelor, pe colaborare și cooperare în vederea atingerii standardelor de excelență academică internațională, pe bunăstarea tuturor membrilor universității.

Punctele principale ale proiectului propus de Ioan Chirilă sunt tradiția și înnoirea în asigurarea misiunii UBB, practica managerială menită să asigure o implicare activă a tuturor cadrelor din UBB, practica managerială îndreptată spre studenți, orientarea managerială spre dezvoltarea activităților didactice și de cercetare îndreptate spre creșterea excelenței didactice, cercetarea științifică și creația originală, activitatea financiară și îmbunătățirea și extinderea bazei materiale și, în fine, asigurarea și consolidarea internaționalizării UBB.

În viziunea profesorului Ioan Chirilă, universitatea reprezintă un spaţiu al exprimării libertăţii individuale şi profesionale, nu numai un mediu al predării, cercetării şi creativităţii ştiinţifice şi culturale. Fiecare membru al comunităţii noastre de excelenţă academică trebuie încurajat să se exprime liber în toate problemele ce privesc universitatea, să se simtă liber să aleagă ceea ce crede că este mai bun pentru viaţa sa universitară în condiţii de responsabilitate maximă şi de asumare a filosofiei sale de viaţă personală şi profesională. Nimeni nu poate fi îngrădit de decizii colectiviste nici în exprimarea sa, nici în alegerile profesionale, nici în căile prin care aduce un plus de valoare organizaţiei noastre.

Universitatea îşi dovedeşte valoarea reală în raport cu comunitatea pe care o deserveşte, în raport cu comunitatea mai largă în care îşi desfăşoară activitatea, dar şi în raport cu comunitatea internaţională şi cu spiritul universalităţii. Alături de procesele de internaţionalizare în care sunt implicate toate persoanele din comunitatea noastră, fiecare după rolul, rostul şi misiunea sa, este necesar un efort comun de a duce Universitatea Babeş-Bolyai în rândul universităţilor cu o recunoaştere exemplară pe plan internaţional. Apelul profesorului Ioan Chirilă este asociat cu ideea de Unitate-Bunătate-Bunăstare realizate prin ataşamentul faţă de valorile educaţionale, ştiinţifice, morale, spirituale şi umane ale Universităţii Babeş-Bolyai.

În ceea ce privește legătura dintre trăsăturile specifice ale Universității Babeș-Bolyai și programul propus de Ioan Chirilă, acesta pornește de la faptul că universitatea clujeană este definită de caracterul ei multicultural. Acest caracter nu derivă dintr-o opţiune ideologică, ci ca răspuns la realitatea culturală, la necesitatea de a satisface nevoile comunitare, la dorinţa de integrare în viaţa oamenilor care construiesc societatea pe valorile pluraliste. Este un motiv permanent de mândrie faptul că putem promova un model de universitate multiculturală, integratoare prin interculturalismul său, în care sunt dezvoltate la nivel de excelenţă trei linii de studiu cu predare în limbile română, maghiară, germană şi cu programe de predare în limbi internaţionale. În plus, Universitatea Babeş-Bolyai este o universitate de anvergură în care şi-au găsit locul unei bune funcţionări cele patru facultăţi de teologie (două cu predare în limba maghiară şi două cu predare în limba română), iar la acestea se adaugă programe de studii iudaice şi alte studii axate pe diferite culturi. În spiritul diversităţii culturale, trebuie menționat și faptul că în cultura ştiinţifică a UBB, avem, mai nou, un proces dinamic de dezvoltare a noilor culturi legate de dezvoltarea lumii digitale. Desfăşurarea activităţii noastre în orizontul lumii digitale obligă la o regândire a întregii creativităţi academice din perspectiva interdisciplinarităţii, fără a abandona în vreun fel dezvoltarea excelenţei în fiecare domeniu în parte.

În ceea ce privește punctele forte ale proiectului, profesorul universitar Ioan Chirială identifică șapte dintre acestea: „1)Resursa umană, o valoare inestimabilă a instituţiei clujene, vom susţine dezvoltarea personală, etică şi profesională a tuturor categoriilor de angajaţi, îndeosebi a tinerilor, dar şi a celorlalte categorii de vârstă, în funcţie de nivelul pe care a ajuns fiecare şi de tipul de sprijin de care are nevoie; 2. Consolidarea activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, pe principalele paliere ale instruirii şi cunoaşterii dezvoltate de universitatea noastră în domeniile ştiinţelor exacte, ale ştiinţelor naturii, ale ştiinţelor economice, ale ştiinţelor sociale, ale ştiinţelor; 3) dezvoltarea principiilor multiculturale şi interculturale care să valorifice, la nivelul excelenţei şi eficienţei, experienţele noastre comune în spiritul recunoaşterii reciproce, al comunicării, al dialogului şi al asumării valorilor personale, comunitare, naţionale, europene şi universale; 4) încurajarea culturii diversităţii stilurilor de gândire şi gândire critică dublată de exigenţa unei culturi a înnoirii continue a competenţelor ştiinţifice şi tehnologice, a competenţelor profesionale şi a responsabilităţii organizaţionale. Susţinem ideea unei dezvoltări accentuate a culturii organizaţionale prin asumarea de către fiecare persoană a valorilor specifice mediului academic; 5) încurajarea angajamentului membrilor comunităţii universitare în promovarea valorilor democratice, în cultivarea responsabilităţii sociale, a incluziunii sociale, în susţinerea politicilor privind şansele egale şi eliminarea tuturor formelor de discriminare; 6) participarea fiecărui membru la viața comunității; 7) în fine, potenţarea dimensiunilor epistemologice, axiologice şi spirituale pentru a putea face faţă provocărilor lumii contemporane“, a explicat universitarul Ioan Chirilă în proiectul său de management.

 

Info
Alegerea noului rector al Universității Babeș-Bolyai (UBB) va avea loc pe data de 3 marie 2020, iar dacă va fi cazul, atunci un al doilea tur de scrutin va avea loc pe 10 martie 2020. Pentru această funcție s-au înscris în cursă doi candidați, profesorul universitar Ioan Chirilă și profesorul universitar Daniel David. Aceste alegeri sunt ultimele dintr-un șir mai lung, primele alegeri pentru selectarea directorilor de departamente, membrilor consiillor de departamente și a directorilor de extenii universitare având deja loc în data de 23 ianuarie. Și membrii senatlui au fost aleși deja, în 28 ianuarie 2020. Până la stabilirea noului rector, urmează validarea noului Senat de către vechiul Senat în 10 februarie 2020, când se vor depune și candidaturile pentru funcția de președinte al Senatului Universității. Președintele senatului va fi ales în 17 februarie 2020. Deși nu se știe încă numărul exact al celor care vor avea dreptul să voteze pentru funcția de rector, din documentul de metodologie de desfășurare a alegerilor, disponibil pe site-ul Universității Babeș-Bolyai, aflăm că au drept de vot cadrele didactice și de cercetare titulare, dar și reprezentanții studenților din universitate. În ceea ce privește numărul, un posibil indicator ar putea fi numărul celor cu drept de vot la Referendumul din 2019 pentru stabilirea modalității de alegere a rectorului, unde conform procesului verbal, 1.581 a fost numărul total al celor cu drept de vot, dintre aceștia prezentându-se la urne 1.062. Alegerile se defășoară pe baza votului universal, direct și secret al tuturor membrilor cu drept de vot din circumscripția din care fac parte. Dosarul de candidatură al celor care candidează pentru funcțiile de conducere în UBB cuprinde declarația de candidatură însoțită de un proiect privind dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care candidatul dorește să le promoveze la nivelul reprezentat. Pe lângă acest proiect, candidații trebuie să depună la dosar și un cv în care să fie reliefate cele mai semnificative realizări în planul activității profesionale. Pentru a fi ales în funcția de rector, un candidat trebuie să adună mai mult de 50% dintre voturi, iar dacă acest lucru nu este posibil în primul tur se va organiza un al doilea. După alegerea rectorului vor avea loc și numirile noilor decani, pe baza unor concursuri publice organizate de noul rector la nivelul fiecărei facultăți. După desemnarea sa de către rector, decanii își vor desemna la rândl lor prodecanii cu consultarea consiliului facultății.
Distribuie:

Postaţi un comentariu