EXPERIMENT TR. Cum sună un comunicat european în limba primilor cronicari

Limbajul european, înțesat cu neologisme și cuvinte specializate, este, uneori, aproape la fel de greu de înțeles ca limba primilor cronicari români, ticsită cu arhaisme, forme vechi și cuvinte ieșite din uz. Recent, pe Facebook, o pagină denumită „Letopiseț” a devenit foarte populară, „traducând” evenimentele zilei în vechea limbă română, folosită de cronicarii moldoveni din secolele XVII-XVIII. 

Am apelat la Nechifor (nume convențional), autorul acestei pagini, pentru a ne tălmăci un comunicat al Comisiei Europene în limba lui Grigore Ureche. Iată ce a ieșit: 

Văleat șeapte mii cinci sute doauă đzeci și șease, luna lui Marte în douăspređzece đzile, Divanulul Evropenesc început-au a iscodi îndeaproape cum mai multe feluri de danii den visteria țearei, pre carele stăpânirea le-au făcut făurarilor de vlavie carele se cheamă „Frăția de Vlagă a Hinidoarei”, sunt întocmai cu pravilele Împreunării Evropenești în pricina agiutorului obștesc pentru așezămintele lovite de năpastă. (…)

Măcar că pravilele acestea dau dezlegare stăpânirii de a se griji de așezămintele aflate la ananghie numai la nemaipomenite nevoi, Divanul cere mai ales ca așezământul acela să se grijească de a se reîntocmi bine pentru a avea vieață lungă, să se mai grijească și ca prețul pentru aceasta să fie plătit în parte și de către acest așezământ, și că întrecerea cu alți făurari nu are parte de piedici.

În vremea aceasta, Divanului îi iaște preste putință a da crezare că socoteala aleasă pentru reîntocmire ar fi în stare de a da acesteia vieață lungă fără a fi nevoie de alte danii den visterie

12 martie 2018. Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă diferitele măsuri de sprijin public acordate de autoritățile române producătorului de energie „Complexul Energetic Hunedoara” sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor aflate în dificultate. (…)

Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului să intervină în sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate financiară numai în condiții specifice și solicită, în special, ca respectiva întreprindere să facă obiectul unui plan de restructurare solid, care să asigure restabilirea viabilității sale pe termen lung, faptul că respectiva întreprindere contribuie la costurile aferente restructurării sale și că orice eventuale denaturări ale concurenței sunt limitate.

În acest stadiu, Comisia nu este convinsă că planul de restructurare propus ar putea restabili viabilitatea pe termen lung a întreprinderii fără ca acesteia să i se acorde în continuare un ajutor de stat.

Postaţi un comentariu