Deschiderea proiectului „Creşterea competitivităţii High Tech Tecnosky SRL prin extinderea capacităţii de producţie”

Firma SC High Tech Tecnosky SRL este beneficiarul proiectului cu titlul “Creşterea competitivităţii High Tech Tecnosky SRL prin extinderea capacităţii de producţie”, cod SMIS 113133, în valoare totală de 11.758.716,76 lei, din care finanţare nerambursabilă de 4.464.796,80 lei compusă din 3.795.077,28 lei – contribuție FEDR și 669.719,52 –contribuție buget național. Contractul de finanțare cu numărul 3536 / 19.12.2018 asigură Beneficiarului co-finanţarea proiectului său de investiții prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, program gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management cu sprijinul Organismului Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 19.12.2018. Perioada de implementare a proiectului va fi cuprinsă între 01.01.2016 și 30.09.2020.

Proiectul are ca obiectiv general creşterea competitivităţii pe piaţă a companiei, prin creşterea cifrei de afaceri cu minimum 15% la un an după implementarea proiectului şi consolidarea poziţiei pe piaţă. Obiectivul general va fi mijlocit prin realizarea unei investiţii în active corporale (construcţie şi achiziţie utilaje) şi necorporale (program informatic de gestionare a producţiei pe baza codurilor de bare), asigurând inovarea de produs şi proces de producţie, creşterea capacităţii operaţionale de producţie şi creşterea productivităţii muncii în contextul folosirii noilor echipamente mai performante şi a activelor necorporale (program informatic) care automatizează fluxurile de lucru.

Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere extinderea și modernizarea capacității de producție prin:

  • Construirea și dotarea unei noi hale de producție în care se vor desfășura următoarele activități: injectare mase plastice, finisarea produselor din plastic prin vopsire, tampografierea produselor din mase plastice, vopsire metale (părți componente gata confecționate din magneziu, aluminiu, metal, plastic aduse de pe piața externă;
  • Achiziționarea unei linii tehnologice noi de producție, asigurând retehnologizarea companiei prin dotarea cu echipamente de specialitate de ultimă generație, mai eficiente energetic; noile echipamente vor contribui la optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice, precum și la obținerea unei economii de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, asigurand minimizarea la sursa a deșeurilor generate și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor rezultate în urma procesului de producție. Echipamentele care se vor achiziționa constau în: linie tehnologică de aplicare tratamente chimice, vopsire și uscare; instalații cu montaj; panouri solare, rezervor de incendiu.
  • Achiziţionarea unui program informatic de gestionare a producţiei pe baza codurilor de bare care va contribui la inovarea procesului de producţie.

 

Proiectul vizează de asemenea dezvoltarea şi consolidarea poziţiei companiei pe piaţă prin internaţionalizarea serviciilor (participarea la 1 târg internaţional), certificarea sistemului de management al mediului (ISO 14001), certificarea unui produs din portofoliul companiei şi angajarea de personal (5 posturi nou create, dintre care, cel puţin unul va fi ocupat de o persoană din categorie defavorizată)

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresa: Comuna Gilău, Str. Ferma nr. 8, Hala 19, județul Cluj, adresa e-mail: lztetrax@gmail.com.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Distribuie:

Postaţi un comentariu