Un mic pas înainte în rezolvarea crizei levigatului de la Pata Rât

foto; Szakáts István

Consiliul Județean Cluj a predat astăzi societății Process Engineering amplasamentul pe care vor fi edificate cele două bazine de decantare și neutralizare, respectiv stația de epurare a levigatului provenit din depozitul de deșeuri de la Pata Rât.

“Rezolvarea problemei levigatului de la Pata Rât intră într-o nouă etapă întrucât odată cu îndeplinirea acestei proceduri demarează efectiv lucrările de amplasare a întregului sistem de epurare, prin osmoză inversă, a levigatului scurs din corpul depozitului” a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Terenul pe care se vor monta staţia şi bazinele de decantare este format din două parcele în suprafață totală de 5.525 mp şi este deținut în coproprietate de șase persoane fizice. Acesta a fost închiriat de Consiliul Județean Cluj în baza unui contract de locațiune pe o durată inițială de un an, contract ce poate fi prelungit ulterior prin acordul părților.

Potrivit procesului verbal de predare-primire a amplasamentului către societatea prestatoare, data semnării acestui document corespunde cu data intrării în vigoare a ordinului de începere a lucrărilor aferente contractului de servicii vizând „Furnizarea prin închiriere stație de epurare levigat pentru eliminarea poluării în urma declarării situației de urgență conform hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență Cluj nr. 9/08.09.2017″.

Operațiunile vor începe cu realizarea construcțiilor civile necesare, respectiv a bazinelor de decantare și neutralizare, după care va fi amplasată și dată în funcțiune stația de epurare.

Postaţi un comentariu