Clujul universitar nu simte criza

transilvaniareporter.us18.list-manage.com

Cu toate că, potrivit declaraţiilor unui fost ministru al Educaţiei, numărul studenţilor din România a scăzut la jumătate, universităţile clujene nu par a fi afectate de depopulare. Universitatea Tehnică mizează pe atracţia generată de sectorul IT, dar şi de interesul în creştere pentru discipline precum Construcţiile şi Mecanica. Reprezentanţii Universităţii „Babeş Bolyai” estimează că aceasta va rămâne cea mai mare universitate din ţară şi în anul următor. Universitatea de Medicină şi Farmacie este asaltată de candidaţi din ţară şi străini, iar cea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară contează pe reverimentul sectorului agricol şi de creştere a animalelor. Universităţile din Cluj atrag tineri din întreaga Transilvanie şi nu au concurenţă în zonă. Pericolul ca numărul studenţilor din Cluj să scadă vine din creşterea an de an a numărului de absolvenţi care aleg să studieze în afara ţării, dar deocamdată există în regiune suficienţi absolvenţi de bacalaureat ca să se ocupe toate locurile fără plată la universităţile din oraş, la fel şi majoritatea celor plătite.

Universitatea Babeș-Bolyai își diversifică oferta și rămâne cea mai mare din țară

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) va scoate la concurs, pentru anul universitar 2016-2017, un număr de 4.915 locuri bugetate, peste 9.000 de locuri în regim cu taxă și peste 2700 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel de licență. Din aceste locuri bugetate, 60 sunt locuri speciale pentru candidaţii de etnie rromă.

La nivel master vor fi scoase la concurs 3.500 de locuri la buget, peste 6.000 de locuri la taxă și aproximativ 1.000 de locuri pentru învățământ cu frecvență redusă. Din aceste locuri bugetate 24 sunt locuri speciale pentru candidaţii de etnie rromă.

UBB propune pentru anul universitar 2016-2017 patru specializări noi la nivel de licență și anume: Facultatea de Matematică şi Informatică – Specializarea Matematică informatică în limba engleză; Facultatea de Biologie şi Geologie – Specializarea Biologie ambientală în limba română; Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor – Specializarea Economie și afaceri internaționale în limba engleză; Facultatea de Ştiinţe Politicie, Administrative și ale Comunicării – Specializarea Media digitală în limba română.

De asemenea, UBB propune un program nou de master – Master of Public Health, cu predare în limba engleză.

Perioada de admitere este 12-31 iulie 2016. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor.

Universitatea Babeș-Bolyai are peste 41.000 de studenți (nivel licență, master, postuniversitar, doctorat, postdoctorat) profesori, cercetători și alte tipuri de personal. Cu cele 537 de specializări (în limbile română, maghiară, germană, engleză, franceză și italiană) din care: 255 specializări nivel licență și 282 specializări nivel master, cu numeroasele extensii, unități de cercetare, centre culturale și de limbi moderne, departamente și complexe auxiliare, biblioteci, muzee, edituri, reviste, spații de recreere etc., UBB este cea mai mare instituție de învățământ superior din România.

În UBB îşi desfășoară activitatea și 21 de centre culturale care promoveză culturi, limbi şi moduri de viaţă diferite, îmbogăţind în mod constant perspectiva internaţională a studenţilor.

Universitatea Babeş-Bolyai este implicată în programe internaţionale multiculturale în colaborare cu peste 140 de universităţi din Europa, 36 de universităţi din America de Nord şi de Sud, universităţi din Africa, Asia, Australia şi Noua Zeelandă. Prin programele de mobilităţi, peste 450 de studenţi ai UBB au ocazia, în fiecare an, de a experimenta alte culturi, în timp ce aproximativ 300 de studenţi străini fac anual cunoştinţă cu România prin programele oferite în cadrul UBB.

„Noutăți ar fi doar programele noi propuse la nivel de licenţă şi master”, precizează Paul Fărcaș, purtător de cuvânt al universității clujene. „La UBB, anul trecut a crescut numărul de studenți înscriși și a celor admiși; cred că suntem singura universitate din țară la care a crescut numărul de studenți, în condițiile scăderii demografice și a promovabilității relativ scăzute de la BAC. Referitor strict la procesul de admitere, nu sunt schimbări sau noutăți: procesul este același ca și în anii trecuți – există o probă de admitere pentru fiecare facultate; numărul de locuri alocat de minister este același. Un element de noutate ar fi legat de numărul de locuri bugetate (24), alocat la masterat pentru studenții rromi”, adaugă Paul Fărcaș.

Cât privește viziunea și obiectivele universității, ni se spune că scopul este cel moștenit prin tradiție și adaptat exigențelor epocii noastre, adică asigurarea progresului cunoașterii umane, prin cele două modalități consacrate – învățarea (transmiterea experienței cognitive dobândite de omenire până acum) și investigarea (cercetarea științifică), cu scopul inovării, în vederea mai
bunei funcționări a societăți.

Și, de asemenea, conducerea universității ne asigură: „În viitor vom contribui la inițierea unor demersuri pentru schimbarea unor prevederi legislative necorespunzătoare evoluției învățământului superior, dar cu respectarea legii, atâta timp cât aceasta este în vigoare. De asemenea, vom continua să tragem semnale de alarmă privind situația gravă de fond, accentuată de ultimele măsuri ale Guvernului României privind salarizarea unitară si subfinanțarea gravă a educației și cercetării în România.”

Postaţi un comentariu