Apel de proiecte curatoriale la Fabrica de Pensule. Evenimentele vor fi organizate într-un nou spațiu de expunere

Foto: Roland Váczi

Federația Fabrica de Pensule organizează în perioada 25 aprilie-15 mai un apel de proiecte adresat curatorilor interesați de metode și abordări curatoriale inovative, bazate pe cercetarea producției artistice din ultimii zece ani. Proiectele propuse ar trebui centrate pe organizarea unei expoziții de grup sau a unei serii de evenimente (ateliere, discuții, proiecții de filme, performance etc.) care să implice artiști tineri și care să se desfășoare în perioada 10 iunie-10 iulie 2016. Bugetul proiectului ar trebui să se încadreze în suma de 8000 de lei.

Evenimentele vor fi organizate în noul spațiu de proiecte al Fabricii de Pensule, gândit ca o platformă independent dedicată experimentării de noi modele de lucru și de expunere, bazate pe procesualitatea creației artistice într-un nou cadru de referință, diferită de o galerie sau un spațiu de expunere clasic.

„Prin acest proiect, Federația Fabrica de Pensule caută să ofere un context deschis și să ȋncurajeze colaborările ȋntre programe curatoriale sau proiecte artistice (individuale sau colective), abordări interdisciplinare și colaborări ȋntre artiști, curatori, performeri, operatori culturali etc. Spațiul va funcționa, prin rotație, ca o platformă pentru curatori independenți, ca spațiu de rezidențe pentru artiști și pentru proiecte colaborative inițiate de artiști sau operatori culturali din domenii variate și ca laborator de cercetare artistică”, se precizează în comunicatul transmis presei.

Criteriile pe baza cărora se va face selecția proiectului curatorial vor ține cont de următoarele priorități:

– Relevanța proiectului propus pentru contextul artei contemporane din Cluj și din România, cu un accent pe identificarea clară a publicului țintă și a actorilor locali implicați în proiect

– Inovația tematică și ideile propuse spre a fi discutate prin intermediul expoziției sau a evenimentelor (ateliere, discuții, proiecții de filme, performance etc.)

– Implicarea comunității artistice locale

– Abordarea interdisciplinară a proiectului propus prin conectarea artelor vizuale cu alte domenii de activitate

– Dialogul cu actorii culturali locali și cunoașterea contextului în care se va implementa proiectul

– Metodologia curatorială și organizarea logistică cât mai clare și bine structurate

– Calitatea artistică a proiectului curatorial

– Abordarea inovativă a spațiului fizic dat

Mai multe detalii despre documentația necesară depunerii proiectelor puteți afla de pe site-ul oficial al evenimentului.

Juriul va fi alcătuit din membri ai Federației Fabrica de Pensule și curatori independenți, ale căror nume vor fi anunțate ulterior.

Postaţi un comentariu