Aviz negativ pentru referendumul UDMR Sălaj privind regionalizarea

Demersul UDMR Sălaj de a iniţia un referendum a fost respins

Demersul UDMR Sălaj de a iniţia un referendum prin care sălăjenii să fie consultaţi cu privire la regionalizare este respins de Consiliul Judeţean Sălaj. Secretarul judeţului, Cosmin Vlaicu, şi Direcţia juridică şi administraţie locală au dat, marţi, 22 octombrie, aviz negativ proiectului de hotărâre depus săptămâna trecută de conducerea organizaţiei Sălaj a UDMR, odată cu listele cu cele peste 13.000 de semnături.

Proiectul de hotărâre prevedea organizarea unui referendum prin care sălăjenii să fie chemaţi, de preferinţă în decembrie, la urne pentru a-şi spune părerea cu privire la oportunitatea regionalizării şi la forma de reorganizare pe care o preferă. Potrivit avizului – negativ – semnat de secretarul Cosmin Vlaicu, „iniţiatorii au procedat la demararea procedurii de strângere a semnăturilor cetăţenilor fără a solicita în prealabil secretarului judeţului formularele necesare acestui demers, aşa cum prevede articolul 110, alin.2 din Legea 215/2001”.

Secretarul reclamă şi unele neconformităţi cum ar fi fi faptul că „13 cetăţeni înscrişi pe listele de susţinători au omis să îşi însușească prin semnătură iniţiativa căteţănească” sau că „11 persoane aveau la data semnării listei de susţinători domiciliul într-un alt judeţ”. Cosmin Vlaicu spune că, în ciuda acestor neconformităţi, „sub aspectul întrunirii condiţiilor de exercitare a iniţiativei cetăţeneşti, proiectul înregistrat poate fi înscris pe ordinea de zi a unei şedinţe a Consiliului Judeţean Sălaj, în vederea dezbaterii sale”.

Problema este – în opinia secretarului – cu cele trei întrebări propuse pentru a fi incluse pe buletinul de vot, dar şi cu faptul că „adoptarea unor decizii politice cu privire la organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală sunt considerate probleme de interes naţional ce pot face obiectul unui referendum naţional, nu a unuia de interes local”.

Oficialul Consiliului Judeţean Sălaj mai precizează şi că un astfel de referendum poate fi organizat, la nivel judeţean, numai de către preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj sau de către o treime din consilierii judeţeni în funcţie. „Orice referendum, fie el şi judeţean, poate fi organizat exclusiv în condiţiile Legii 3/2000, art.2, alin.2, şi art.5, alin.1, neinvocate de iniţiatori, iar pe de altă parte numai subiectele special investite de lege cu această prerogativă (preşedintele Consiliului Judeţean, respectiv o treime din numărul consilierilor judeţeni în funcţie) pot propune Consiliului Judeţean atât organizarea şi desfăşurarea unui astfel de referendum, cât şi problematica acestuia”.

Şi raportul de specialitate al Direcţiei juridice are acelaşi ton. „Proiectul de hotărâre nu îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de legea organică în materie de referendum, pe de-o parte, iar pe de altă parte, în privinţa problemelor supuse spre consultare cetăţenilor”, se precizează în raport, arătându-se că „iniţiativa cetăţenească de organizare a unui referendum judeţean ar putea fi privită cel mult ca o propunere adresată celor îndrituiţi de lege să iniţieze declanşarea unui astfel de referendum, respectiv preşedintele Consiliului Judeţean sau unei treimi din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, dar în niciun caz un astfeşl de referendum, organizat în mod direct de către cetăţeni, pe calea întocmirii şi înaintării unui proiect de hotărâre în acest sens, nu corespunde exigenţelor legale în materie”.

Reprezentanţii UDMR nu au putut fi contactaţi pentru a comenta decizia juriştilor Consiliului Judeţean Sălaj.

Distribuie:

Nu există Comentarii

  1. fily says:

    Au dreptate juristii.

Postaţi un comentariu