Primăria intenționează să atace decizia CNSC cu privire la licitația pentru salubrizare

Primăria Cluj-Napoca nu este de acord cu recenta decizie a CNSC privind licitația pentru salubrizare stradală. CNSC a cerut anularea atribuirii acestei licitații și reevaluarea ofertelor. Decizia CNSC  a avut la bază 2 motive:  cifra de afaceri şi redevenţa, ca factor de evaluare a ofertelor.

Iar legislația a fost interpretată diferit de două instituții ale statului, respectic CNSC și  Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP). ”Achiziţia a fost realizată pe două loturi, iar pentru participarea la fiecare lot, ofertantul trebuia să îndeplinească o cifră medie de afaceri de cel puţin 100.000.000 lei pe ultimii 3 ani. Iniţial, documentaţia de atribuire a fost transmisă spre validare către ANRMAP, cu precizarea că: în cazul participării unui ofertant pentru ambele loturi ale procedurii, cifra de afaceri trebuie îndeplinită cumulativ, respectiv 200.000.000 lei. Echipa ANRMAP care a verificat documentaţia de atribuire trimisă de către Municipiul Cluj-Napoca a respins-o, arătând că cifra de afaceri nu poate fi solicitată cumulat dacă se participă pentru ambele loturi, aceasta fiind o cerinţă restrictivă şi dispunând autorităţii să modifice documentaţia. Ulterior modificării fişei de date conform cerinţelor ANRMAP, această instituţie a validat documentaţia de atribuire, iar anunţul de concesiune a serviciului de salubrizare stradală a fost publicat în SEAP, fiind solicitată îndeplinirea unei cifre de afaceri de 100.000.000 lei/lot” se arată în comunicatul instituției.

CNSC în schimb a admis contestațiile depuse de Rosal și Brantner, tocmai pe acest motiv al cifrei de afaceri, care ar fi trebuit să fie de 200.000.000 de lei. ”CNSC, prin decizia sa, a arătat că, din punctul său de vedere, ofertantul Supercom care a participat la ambele loturi ale procedurii trebuia să îndeplinească o cifră de afaceri de 200.000.000 lei. În susţinerea punctului său de vedere CNSC nu a invocat niciun text legal şi nicio prevedere a fişei de date din care să reiasă că autoritatea a solicitat ca cifra de afaceri să fie indeplinită cumulativ în cazul participării la ambele loturi” se mai arată în comunicatul de presă al instituției.

Ca atare municipalitatea clujeană ia în calcul atacarea în instanță a deciziei CNSC. Licitația privește concesionarea serviciilor de salubrizare stradală și deszăpezire pentru următorii opt ani și are o valoare estimată de peste 137 de milioane de lei plus TVA. Rezultatul licitației prin care Supercom a fost declarată câștigătoare a fost contestat la finele lui martie.

Distribuie:

Postaţi un comentariu