Peste 4000 locuri noi de muncă create prin REGIO în Transilvania de Nord

Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” a vizat crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanţă regională şi locală, reabilitarea siturilor industriale şi sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale regionale şi locale, care să faciliteze crearea de noi locuri de muncă şi creşterea economică durabilă.
Domeniului Major de Intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” a avut alocarea de 36, 54 milioane Euro. Au fost semnate un număr de 12 contracte de finanţare.
Succesul este reflectat în indicatorii obţinuţi, astfel 10 proiecte prin care s-au dezvoltat structuri de afaceri, finalizate până la 30 noiembrie, au generat crearea a peste 2.500 locuri de muncă în cadrul întreprinderilor găzduite de centrele de acestea.
Pe lângă impactul creat asupra mediului de afaceri în zonele unde au fost construite, structurile de afaceri din regiunea noastră au schimbat în bine comunitatea unde sunt implementate, mii de familii beneficiind indirect de investiţiile REGIO.

REGIO a sprijinit şi dezvoltarea microîntreprinderilor productive şi a celor prestatoare de servicii care utilizează potenţialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Microîntreprinderile au fost încurajate să utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, având un rol primordial în creşterea competitivităţii şi productivităţii.

Investiţiile REGIO în dezvoltarea a 353 proiecte finalizate au dus la crearea a 1.500 locuri de muncă. În regiunea noastră, domeniile de activitate care au beneficiat de cele mai multe investiţii au fost sănătatea umană, construcţii de clădiri, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, structuri de cazare, activităţi de editare, IT şi mecanică generală; activităţi de inginerie, fabricarea de mobilă şi topografie.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, sprijinind implementarea a 655 proiecte cu finanțare nerambursabilă totală de 675, 01 milioane Euro.
Mai multe detalii, pe proiecteREGIO.nord-vest.ro

Postaţi un comentariu