Anunț achiziție

Anunț achiziție

SERVICII DE CATERING

 

Fundația HEKS/EPER România anunță achiziția de SERVICII DE CATERING în cadrul proiectului ,, Prin educație spre vocație’’ cod proiect PN2025.

1.Specificații tehnice: Achiziționare servicii de catering cu livrare in Comuna Diosig, Judetul Bihor, respectând Ordinul 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și a școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adoleșcenți; specificați tehnice conform caietului de sarcini din Documentația pentru ofertanți.

  1. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: ,,Prețul cel mai scăzut’’.
  2. Documentația pentru ofertanți poate fi procurată de pe website-ul achizitorului:

http://www.heks-eper.ro, sectiunea noutati, sau de pe website-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/, sectiunea Anunturi-Proceduri.

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu