Consilierii județeni au votat efectuarea unui audit privind activitatea Aeroportului Cluj-Napoca din ultimii patru ani

Foto: Dan Bodea

Consilierii județeni clujeni au dispus efectuarea unui audit extern de performanță la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, pentru analizarea activității întregii regii în perioada 01 ianuarie 2016-30 iunie 2019, dar și a relației a relației conflictuale existente între Consilul Județean ca for tutelar, pe de o parte, și aeroportul, de cealaltă parte.

Consilierul PSD, Vladimir Mătușan, a solicitat ca pe lângă auditul care se va efectua la aeroport, să fie comandat un altul și pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, dar și la Univers T, societăți unde ”situația este dezastruoasă”.

Proiectul de hotărâre a fost votat favorabil de 28 dintre consilierii județeni, din totalul de 32 prezenți la ședință.

Servicii juridice externe în litigiile cu aeroportul

Un alt punct important de pe ordinea de zi a consilierilor județeni a fost adoptarea proiectului de hotărâre privitor la ”achiziţionarea de servicii juridice necesare în litigiile de orice natură dintre Județul Cluj / Consiliul Județean Cluj / președintele Consiliului Județean Cluj / persoane cărora li s-a delegat exercitarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Cluj / funcționari publici și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. / directorii și angajații Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., precum și cu persoane juridice înființate de către directorii și angajații Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. ”

În motivarea hotărârii se arată că ”începând cu anul 2014, relația dintre conducerea executivă a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. și Consiliul Județean Cluj a devenit tensionată, caracterizată prin formularea de către reprezentanții Aeroportului de cereri de chemare în judecată și plângeri penale îndreptate împotriva Județului Cluj, Consiliului Județean Cluj, președintelui Consiliului Județean Cluj (indiferent de persoana care deținea această funcție), precum și a funcționarilor publici implicați în elaborarea documentelor necesare în relația cu Aeroportul și nu numai.

(…) Personalul de specialitate juridică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Cluj nu are competența de a asigura asistența juridică a funcționarilor publici. apreciem necesară achiziționarea unor servicii juridice specializate în acest domeniu.”

În plus, ca argument în favoarea achiționării de servicii juridice în litigiile cu aeroportul a fost invocat și noul Cod Administrativ, care la art.427 alin.2 specifică că „Autoritatea sau instituţia publică este obligată să suporte cheltuielile necesare asigurării asistenţei juridice, în cazul în care împotriva funcţionarului public au fost formulate sesizări către organele de cercetare penală sau acţiuni în justiţie cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu. Condiţiile de suportare a cheltuielilor necesare asigurării asistenţei juridice se stabilesc prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice”.

Și acest proiect a fost votat în unanimitate, cu 22 de voturi ”pentru”, o abținere, 4 voturi ”împotrivă”, în timp ce 5 dintre consilieri au ales să nu voteze acest punct de pe ordinea de zi.

Postaţi un comentariu