Ce prevede Ordinul de organizare a reînceperii școlilor

Joi a fost dat publicității Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Potrivit documentul școala trebuie să asigure „trasee prestabilite” de intrare, de deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe corespunzatoare între persoane.

La intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini. Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.

Organizarea sălilor de clasă

Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc) nu permite distanțarea fizică de 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi.
• Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiasi săli unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală”;
• Este interzis schimbul de obiecte personale;
• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelorminimum 10 minute și la finalul zilei, ținând cont de temperatura exterioară;
• Se recomanda evitarea experimentelor practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi;
• Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască in permanenta, atunci când se află în incinta unității de învățământ.

Organizarea grupurilor sanitare

• Este obligatorie disponibilitatea permanenta a substanțelor dezinfectante si a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele din material textil;
• Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție de la nivelul unității);

Organizarea curții școlii

• Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanțarea fizică;
• Spațiile de recreere prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jetde apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învățământ;

Organizarea accesului în unitatea de învățământ

• Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate la nivelulunitatiide învățământ;
• Este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;
• Căile de acces (de tip poartă sau ușă) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
• După dezinfecția mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă;
• Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.

Organizarea procesului de învățământ și a activităților sportive

 • Organizarea programului școlar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în pauze. Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eșalonat astfel incat sa existe un minim posibil de suprapunere;
 • Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelorse realizează astfel incat sa se evite formareade grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadredidacticesau alte categorii de personal, pentru mentinereadistanțării fizice.
 • Orice activități care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre elevi.
 • Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței maxim posibile dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi și nu vor schimba între ei obiecte de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).
 • Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, de preferat în aer liber, dacă condițiile meteo permit;
 • Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile si a unei aerisiri permanente.
 • Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
 • La începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să respecte normele de igiena a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanți pe bază de alcool
 • Se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;
 • Activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/02/draft-ordin-comun-masuri-final-ora-6-00.pdf

Distribuie:

Postaţi un comentariu