Asociaţiile de pacienţi şi autorităţile, puse faţă în faţă

Centrul NoRo a fost inaugurat în 2011

Reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi din Sălaj şi cei ai autorităţilor locale au participat vineri, 4 octombrie, la dezbaterea cu tema „Mecanisme de consultare cu autorităţile publice locale”,  organizată de către Asociaţia Prader Willi din România, cu sprijinul Uniunii Naţionale a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) şi al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC). Dezbaterea a fost găzduită de Centrul NoRo din Zalău, un centru de referinţă în bolile rare realizat cu sprijinul guvernului norvegian şi inaugurat în iunie 2011.

„Evenimentul şi-a propus să aducă în prim plan nevoia unei comunicări reciproce constructive între autorităţi şi asociaţiile de pacienţi, a implicării asociațiilor de pacienți din judet în procesele de dezbatere a politicilor de sănătate şi protecţie socială, a identificării unor probleme din domeniul asigurării serviciilor de sănătate şi protecţie socială, precum și găsirea mijloacelor optime pentru înlăturarea, ameliorarea acestora ori, după caz, pentru diminuarea efectelor negative ale problemelor identificate”, ne-a declarat Dorica Dan, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Boli Rare din România.

Primul pas în aces demers este această consultare şi informare între pacienţi şi autorităţi, asfel de întâlniri, la care să se discute problemele apărute şi să se creioneze soluţii pentru acestea urmând să aibă loc de acum periodic, cu o frecvenţă cel puţin semestrială. Pentru funcţionarea acestui parteneriat între pacienţi şi autorităţi se are în vedere şi înfiinţarea unui grup local de iniiativ, care să menţină funcţional mecanismul de consultare şi colaborare în definirea politicilor sociale care privesc pacientul.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Mecanisme de consultare între autorităţi şi asociaţiile de pacienţi”, proiect  cofinanţat din  Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 40511, derulat de către Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în parteneriat cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC).

Distribuie:

Postaţi un comentariu