Universitatea Tehnică închide căminele din Cluj-Napoca și Baia Mare

Rectoratul UTCN | Foto: Dan Bodea

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a decis, marți, 17 martie, că de a doua zi la ora 22.00 căminele universității din Cluj-Napoca și Baia Mare se închid. Măsura a fost luatră din cauza pandemiei de COVID-19. Studenții cărora le este imposibil să prărsească în acest răstimp căminele se pot adresa conducerii UTCN, pentru a obține o derogare. Iată decizia Consiliului de Administrație al UTCN:

  • Căminele UTCN din campusurile din Cluj-Napoca și CUNBM se vor închide – începând cu ora 22:00 a zilei de miercuri, 18 martie 2020 – pe toată durata de valabilitate a Stării de urgență decretată la nivel national;
  • studenții cazați în căminele UTCN în acest moment vor lua toate măsurile pentru a părăsi căminul până la data și ora indicate; studenții de la facultățile din afara UTCN vor fi complet decazați (li se vor încheia Contractele de închiriere), în timp ce studenții de la
    facultățile din cadrul UTCN vor lua toate măsurile necesare pentru a nu trebui să revină la locurile de cazare până la revocarea măsurii de închidere a căminelor;
  • studenții UTCN cărora le este absolut imposibilă relocarea până la ora 22:00 a zilei de miercuri, 18 martie 2020 și/sau solicită rămânerea în căminele UTCN în ciuda pericolului suplimentar la care se expun, vor redacta, semna și transmite pe adresa e-mail:
    registratura@staff.utcluj.ro – doar în nume personal și doar de pe adresa personală de e-mail ce a fost indicată de către student la secretariatul facultății și/sau în Contractul de închiriere semnat la cazarea în cămin – o Cerere/Declarație pe proprie răspundere
    (Anexa 1) a prezentei Hotarâri;

Textul integral al Hotărârii Consiliului de Administrație al UTCN.

Distribuie:

Postaţi un comentariu