Istoria universității care te formează. Universitatea de Artă și Design

Casa Matei, clădire emblematică pentru Cluj și pentru UAD

Transilvania Reporter realizează în prima săptămână a noului an universitar câte un scurt istoric pentru fiecare universitate de stat clujeană. Poate chiar tu ești, ai fost sau vei fi unul din cei care au trecut prin băncile uneia dintre ele și nu știai istoria din spatele instituției care te formează.

Printre primele școli de artă din țară, a afost cea de la Cluj, întemeiată în secolul XVIII. O dată cu întemeierea Universităţii Daciei Superioare din Cluj, Consiliul Dirigent a plănuit şi o şcoală de “belle arte” ce urma să fie îndrumată de sculptorul Cornel Medrea. Astefl Şcoala de Arte Frumoase și-a deschis  porţile în ianuarie 1926, având în componenţă două secţii: pictură şi sculptură, scopul şcolii fiind educaţia artistică, practică şi teoretică şi creşterea elementelor necesare învăţământului artistic.

„Ca o consecinţă, (n.r a formării Școlii de Arte Frumoase)  cursurile au fost practice – pictură, sculptură, artă grafică şi anatomie şi teoretice – istoria artelor, estetica, istoria culturii şi a literaturii. Şcoala de Arte Frumoase din Cluj răspundea astfel unui important imperativ cultural, «fiind un important focar cultural în Ardeal, iar activitatea desfăşurată de ea fiind extrem de serioasă» (Nagy Rozsa)”, se arată într-un scurt istoric al Universității de Artă și Design.

Primele faze parcurse de UAD, în istoria ei au fost în perioada 1926-1933, etapă urmată de una timișoreană (cauza fiind cel de-al doilea război mondial). Primul director a fost Alexandru Popp, urmat de pictorii Pericle Capilan, Catul Bogdan, Atanase Demian şi de sculptorii Eugen Pascu şi Romul Ladea.

„Profesorul Victor Papilian îndruma disciplina de anatomie artistică, iar Coriolan Petran istoria artei. Estetica şi istoria naturii erau conduse de Emil Isac, inspector general al artelor din Transilvania. Atanase Popa îndruma cursurile de perspectivă şi geometrie. Pedagogia a beneficiat şi ea de prezenţa a două mari personalităţi: Gh. Bogdan Duică şi Liviu Rusu”, se subliniază în istoric.

În 1950 se marchează o nouă etapă, mai exact reîntoarcerea la Cluj, instituția primind numele de devine Institutul de Arte Plastice „Ioan Andreescu”. În anul 1990 denumirea instituţiei se schimbă în Academia de Arte Vizuale “Ioan Andreescu”, pentru ca în 2001 să devină Universitatea de Artă şi Design (UAD) din Cluj.

În prezent UAD beneficiază de un corp profesoral consolidat în ultimii ani cu mulţi artişti tineri şi de un bun prestigiu naţional şi internaţional. Procesul de compatibilizare a structurii de învăţământ, a curriculei şi managementului universitar cu cele ale instituţiilor similare europene a condus la lărgirea ariei specializărilor studiate prin înfiinţarea secţiilor: Foto-Video-Procesare computerizată a imaginii, Pedagogia Artei, Conservare-Restaurare, care se adaugă celor tradiţionale: Pictură, Sculptură, Grafică, Ceramică-Sticlă-Metal, Arte Textile, Design.

Distribuie:

Postaţi un comentariu