Județul Cluj, cap de afiș la titularizare

Rata de promovare la nivel național înregistrată în cadrul probei scrise a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, din data de 30 iulie este de 79.89%, înainte de contestații.

La nivel național au fost evaluate lucrările a 29.509 de candidaţi. Dintre aceștia , 14.098 de candidaţi (47, 78%) au obţinut note între 7 şi 10, iar 9.476 de candidaţi (32, 11%), note între 5 şi 7. În județul Cluj s-a înregistrat cel mai mare procent al notelor peste 7, cu 56.82%. Un număr total de 5.935 de participanţi nu au reușit să obțină nota 5.

Contestaţiile se depun în perioada 5-6 august la sediile inspectoratelor şcolare judeţene, iar afişarea rezultatelor finale are ca termen data de 8 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică, în timp ce pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică.

Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Educației, repartizarea candidaţilor pe posturile pentru angajare pe perioadă nedeterminată va avea loc la nivelul centrelor de concurs, în zilele de 9 şi 12 august. Miercuri, 14 august, se va desfăşura repartizarea candidaţilor pe posturile pentru angajare pe perioadă determinată.

La nivelul Județului Cluj

– au fost 1232 de participanți
– au promovat examenul 1084 de candidați (1084 de candidati au avut note mai mari de 5). Astfel, procentul de promovare este de 87, 98%.
 – au fost 700 de note între 7-10, dintre care 11 note de 10 (acești candidați vor putea ocupa posturi de titulari în sistem).
 – au fost 384 de note între 5-7 (acești candidati vor putea ocupa posturi de personal didactic cu contract pe perioada determinată).
 – 148 de candidați au fost declarați nepromovați, întrucât au obținut note între 1 și 4, 99.
Distribuie:

Postaţi un comentariu