Cum se desfășoară procesul de recrutare a profesorilor într-o școală privată

Transylvania College / Foto: Dan Bodea
eepurl.com

Procesul de recrutare a profesorilor în cadrul unei școli private poate fi mult mai complex decât în învățământul de stat. Candidații trebuie să îndeplinească mai multe cerințe și să treacă prin mai multe etape de evaluare.

De exemplu, pentru a putea fi angajat la Transylvania College, un profesor trebuie să îndeplinească mai multe cerințe: studii universitare și postuniversitare în pedagogie, certificat de competență lingvistică (Limba Engleză – nivel B2), experiență anterioară în sisteme educaționale similare, de exemplu în pregătirea elevilor pentru Cambridge International Examinations, atitudine pozitivă, creativă, deschisă și înțelegerea conceptului de predare activă, centrată pe elev.

Sunt considerate avantaje experiența de predare de peste doi ani, certificate de absolvire a unor cursuri de formare profesională în România sau în străinătate, certificate care atestă activități profesionale în alte grădinițe și școli internaționale.

Profesorii care predau în cadrul Transylvania College au responsabilitatea de a încuraja formarea unei atitudini pozitive față de procesul de învățare și de a trata și sprijini individual fiecare elev, pentru valorificarea la maximum a potențialului. În paralel, ei trebuie să se dezvolte continuu profesional și personal.

Recrutare și integrare în patru pași

Primul pas în procesul de recrutare a profesorilor în cadrul Transylvania College constă într-o evaluare online complexă a tuturor candidaților, prin care se identifică cele mai compatibile persoane cu posturile vacante. Evaluarea se axează pe stilul de gândire, trăsături comportamentale dominante și interese ocupaţionale.

După primul interviu, cu îndrumătorul liniei de studiu sau cu șeful de catedră, urmează susținerea unei lecții demonstrative, la care va asista șeful de catedră, care va evalua toate aspectele ce țin de conținutul lecției predate (diversitatea informațiilor, claritatea ideilor principale, relevanța informațiilor) și aspectele ce țin de organizarea lecției (captarea și menținerea atenției elevilor, comunicarea inițială a planului de lecție, tranziția logică a ideilor, expunerea concluziilor lecției, recapitulare prin conexiunea cu lecțiile anterioare și anticiparea lecțiilor următoare), interacțiunea cu elevii, încorporarea răspunsurilor elevilor în predare, comunicarea verbală și nonverbală.

Al treilea pas în procesul de selecție este interviul cu managementul școlii. Urmează al patrulea pas, care înseamnă practic perioada de integrare, când are loc prezentarea întregii echipe Transylvania College, a campusului și a culturii organizaționale, sunt însușite procedurile interne, criteriile de evaluare în funcție de standardele de performanță, se trasează regulile profesionale. Totodată, în această perioadă, sunt programate training-uri și sesiuni de dezvoltare profesională.

Raportul profesori-elevi este de 6, 8, sub media europeană

Transylvania College are 92 de cadre didactice, români și străini, cu o medie de vârstă de 30 de ani, dintre care 10 educatori și 9 asistenți în cadrul grădiniței, 17 învățători și 9 asistenți în cadrul claselor primare și 47 profesori în cadrul ciclului gimnazial și la liceu. Având în vedere că în anul școlar 2015-2016 sunt înscriși circa 625 de elevi, raportul numeric profesori-elevi este de 6, 8. Potrivit ultimilor date Eurostat, media în cadrul școlilor din Europa este de circa 11, 6%.

Toți profesorii care predau la Transylvania College vorbesc limba engleză, o parte fiind vorbitori nativi din Marea Britanie, SUA, Peru și Iordania.

În ceea ce privește numărul orelor petrecute zilnic în școală de către profesori, cinci ore sunt destinate predării la clasă, iar trei ore sunt rezervate pregătirii lecțiilor.

Postaţi un comentariu