PIDU în cifre: Din 93 de proiecte, doar 23 au fost contractate prin POR

Reabilitarea liniei de tramvai este unul din cele mai importante proiecte realizate de Cluj-Napoca, prin PID

Interviu cu Andreea Marcu, expert comunicare la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, organismul care gestioneză proiectele cu finanțare europeană derulate prin Programul Operațional Regional.

Există o evaluare a implementării PIDU?

PIDU Cluj-Napoca este un document strategic care conține un portofoliu de 93 de proiecte a căror implementare vizează diferite surse de finanțare. Dintre aceste 93 de proiecte, doar 26 au fost depuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional, dintre care 23 au fost contractate, un contract a fost reziliat, nouă finalizate și 13 se află încă în implementare. Prin urmare, evaluarea implementării PIDU cade în sarcina municipalității Cluj-Napoca, care are o imagine de ansamblu asupra procesului, finanțările aprobate prin Programul Operațional Regional și gestionate de ADR Nord-Vest reprezentând doar o fracțiune din totalul proiectelor prin care PIDU urmărește să-şi atingă obiectivele. De asemenea, în acest moment, o evaluare ar fi prematură, având în vedere că o parte importantă a proiectelor nu a fost finalizată și, ca atare, contribuția acestora la implementarea PIDU nu poate fi cuantificată.

Andreea Marcu,   expert comunicare la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest

Andreea Marcu, expert comunicare la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest

De ce nu s-au făcut proiecte comune pentru conectarea localităților prin noi șosele?

Această întrebare trebuie adresată aplicanților eligibili, respectiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Consiliul Județean Cluj, Municipiul Cluj-Napoca. În funcție de sursa de finanţare, respectiv Programe Operaționale, trebuie identificate grupurile țintă eligibile și de încheiat parteneriate, în vederea elaborării de proiecte a căror activitate să fie eligibilă pe programe.

Cum se modifică schema de finanțare pentru metropole în următorul exercițiu financiar ?

Apar noi oportunităţi cu finanțare, dedicată doar centrelor reședință de județ: investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban – incluzând achiziționarea de material rulant, încurajând transportul electric sau nepoluant; investiții în eficienţa energetică a clădirilor publice; investiții în iluminatul public; investiții în reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate; investiții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din municipiile reședință de județ; investiții în infrastructura de educație etc.

În ce stadiu se află Strategia de Dezvoltare Integrată a Zonei Metropolitane Cluj de care se ocupa SC Urbasofia ?

Strategia de Dezvoltare Integrată a Zonei Metropolitane se află în etapa de actualizare pentru perioada 2014-2020, proiectul fiind în implementare, respectiv parcurgând etapele conform contractului.

Cum pot fi ajutate comunele din aria metropolitană să depună mai multe proiecte, atâta vreme cât ele se plâng că nu au bani de cofinanțare?

În funcție de nevoile de investiții identificate, cât și de sursa de finanțare, este la nivelul fiecărei administrații publice, de capacitatea financiară a lor, de a identifica sursa de finanțare. În ce privește posibilitatea de a depune cât mai multe proiecte – pe POR cofinanțarea beneficiarului în acest moment este de 2%.

Distribuie:

Postaţi un comentariu