Sondaj / Avantajele și dezavantajele de a locui în județul Cluj

PAT CLUJ

Un sondaj realizat de AB Research, la finele anului 2019, arată modul în care locuitorii județului Cluj percep județul în care trăiesc și care este satisfacția lor cu privire la calitatea vieții din județ.

Potrivit sondajului, principalele 3 avantaje pe care le au locuitorii județului Cluj sunt: un loc de muncă bine plătit, spun aproape 4 din 10 clujeni, o calitate mai bună a vieții, sunt de părere peste o treime dintre clujeni și calitatea bună a educației, cred 3 din 10 locuitori ai județului.

 

Potrivit aceluiași sondaj, principalele lucruri care generează satisfacția cu privire la calitatea vieții în județul Cluj sunt: calitatea infrastructurilor IT&C (internet, telefon), nivelul investițiilor realizate până în prezent de administrația publică locală, calitatea și diversitatea vieții culturale în județ, calitatea și diversitatea spațiilor de recreere, calitatea și diversitatea spațiilor de recreere, calitatea serviciilor de educație și a serviciilor medicale, calitatea infrastructurilor edilitare (apă, gaz etc.) și rata criminalității în județ.

Întrebați care sunt punctele forte ale județului pentru cei care ar dori să deschidă o afacere aici, infrastructurile de afaceri /spații adecvate, cu utilitățile necesare (parcuri industriale, clădiri de birouri etc., conectate la rețelele de apă, canal) au fost indicate ca fiind cele mai importante.

Principalele trei puncte slabe ale județului, identificate de participanții la studiu sunt: traficul aglomerat, lipsa forței de muncă și infrastructura rutieră deteriorată.

Aproape trei sferturi dintre locuitorii județului cred că statul este cel care trebuie să le ofere cel mai important ajutor dacă ar suferi pagube umane/materiale în urma unei calamități. De asemenea, aproape un sfert dintre locuitorii județului spun că nu ar participa la acțiuni de voluntariat în caz de calamitate în județ.

Clujenii din zona metropolitană cred că principalul avantaj al zonei în care locuiesc față de alte zone din județ este relieful, aglomerația este indicată ca viind principalul dezavantaj.

Cei din zona Dej-Gherla cred că principalul avantaj al zonei în care locuiesc față de alte zone din județ este reprezentat de locurile de muncă, iar infrastructura rutieră este indicată ca viind principalul dezavantaj.

Cei din conurbaţia Turda-Câmpia Turzii sunt de părere că principalul avantaj al zonei în care locuiesc față de alte zone din județ este reprezentat de relief și peisajele frumoase, în timp ce poluarea este indicată ca viind principalul dezavantaj.

Iar locuitorii din zona Huedin cred că avantajul competitiv al zonei lor este accesibilitatea și infrastructura rutieră, însă dezavantajul este reprezentat de lipsa locurilor de muncă.

 

 

Studiul Nevoi și așteptări ale populației privind Planul de Amenajare Teritorială a Județului Cluj este disponibil pe pagina PAT Cluj. A fost realizat de AB Research în perioada noiembrie-decembrie 2019, pe un eșantion de 1.005 persoane din județul Cluj.

 

[stextbox id=’custom’]

Sondajul face parte din Acordulde asistență tehnică între Județul Cluj şi Banca Mondială în vederea elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (PATJ). În cadrul proiectului au fost elaborate 10 studii de fundamentare în domenii precum cadrul natural, zonele naturale protejate și mediul, populația, rețeaua de localități, resursele naturale şi economia, transporturile şi căile de comunicație, echiparea tehnico-edilitară a teritoriului, patrimoniul cultural, riscurile naturale, planificarea teritoriului în contextul politicilor şi strategiilor europene și analiza impactului social. În plus, a mai fost elaborat încă un studiu de fundamentare pe tema capacității administrative.

În baza acestor studii de fundamentare și în acord cu prevederile legale în vigoare în domeniu, Banca Mondială va acorda sprijin tehnic pentru elaborarea PATJ-ului. Totodată, aceasta va oferi asistență Consiliului Județean pentru elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Teritorială a Județului, luând în considerare direcțiile și prioritățile de dezvoltare a județului în plan teritorial, stabilite în baza diagnosticului prospectiv.

Nu în ultimul rând, Banca va oferi asistență Consiliului Județean pentru elaborarea unui plan de acțiune detaliat pentru implementarea măsurilor propuse în PATJ, cu scopul de a asigura dezvoltarea teritorială.

Acesta va include, printre altele, precizarea responsabilităților și a surselor de finanțare a politicilor publice, programelor și proiectelor de investiții publice necesare dezvoltării durabile și competitive a teritoriului. Totodată, va include un plan de consultare și implicare a actorilor relevanți și a comunității în procesul de planificare, propuneri de măsuri pentru contracararea potențialelor disfuncționalități fizice sau economice, în funcție de concluziile diagnosticului precum și alocarea responsabilităților și surselor de finanțare pentru politici publice, programe și investiții publice necesare pentru dezvoltarea sustenabilă și competitivă a teritoriului județului.

Acordul urmează a fi încheiat pe o durată de 25 de luni de la data intrării în vigoare, cu posibilitatea de a fi prelungit prin voința părților, valoarea acestuia fiind de 630.000 euro.

[/stextbox]

Distribuie:

Postaţi un comentariu