Relația dintre profesioniștii din presă și facultățile de jurnalism, discutată în cadrul Simpozionului Național de Jurnalism

Foto: Ioana Filipaș

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, din cadrul Universității Babeş-Bolyai, organizează în perioada 24-25 octombrie 2014, al XIII-lea Simpozion Național de Jurnalism cu tema Industria media și învățământul jurnalistic. Evenimentul este unul cu participare internațională şi și-a propus să abordeze, în premieră pentru România, relația care există între profesioniștii din mass-media și facultățile de jurnalism.

La ediția organizată în acest an, vor participa trei categorii de specialişti: reprezentanți ai industriei mediatice românești și internaționale (din Germania, SUA, Franța, Republica Moldova), profesori şi profesori-jurnalişti de la facultǎţile de jurnalism din ţarǎ (Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Craiova, Constanţa, Sibiu, Oradea, Galaţi, Arad), între care îi amintim pe: dr. Bogdan Ficeac, dr. Monica Ghiurco (TVR Bucureşti), dr. Nicolae Melinescu, Dan Negru (realizator TV, Bucureşti), dr. Dona Tudor, dr. Mircea Vasilescu (redactor-şef al revistei Dilema Veche), Iulia Badea-Gueritte (Franţa), Alexandra Bardan, Marius Benţa, Ştefan Borbely, Lucian Chişu, Daniel Condurache, Romeo Couţi, Stelian Dumistrǎcel, Ion Dur, Ionel Funeriu, Silvia Grossu şi Mihail Guzun (R. Moldova), Bogdan Hrib, Mihaela Ilea, Lucian Ionicǎ, Ioan Laza, Aurelia Lǎpuşan, Marius Mureşan, Otilia Mureşan, Cǎtǎlin Negoiţǎ, Viorel Nistor, Ion Novǎcescu, Marian Petcu, Sorin Preda, Adrian Dinu Rachieru, Ilie Rad, Gabriela Rusu-Pǎsǎrin, Raluca Tudor, Daniela Zeca-Buzura, Tudor Vlad (SUA).

Conferinţa inauguralǎ va fi susţinutǎ de doamna Ioana Pârvulescu, scriitoare şi cadru didactic la Universitatea din Bucureşti, care va vorbi despre Noutǎţi senzaţionale din vechea presǎ. Şi invers.

Pânǎ la data de 10 octombrie 2014, participanţii vor trimite pe adresa doamnei Claudia Chiorean (chiorean@fspac.ro) titlul intervenţiei şi un scurt rezumat al comunicǎrii. În 12 octombrie, consiliul ştiinţific al simpozionului va comunica fiecǎrui participant dacǎ a fost sau nu acceptatǎ comunicarea propusǎ. Participanţii admişi vor putea trimite şi titlurile cǎrţilor proprii, pe care doresc sǎ le lanseze la Cluj-Napoca (titlul, editura, localitatea, anul etc.).

Comunicǎrile susţinute nu trebuie sǎ fie obligatoriu şi exclusiv texte ştiinţifice. Pot fi şi eseuri, care sǎ valorifice experienţa avutǎ în relaţia învǎţamântul jurnalistic – realitǎţile din presǎ, fǎrǎ a exclude, evident, referinţele la literatura de specialitate.

 

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu