A fost lansat manualul de educație incluzivă în cadrul proiectului “Prin educație spre vocație!”

Ieri, 07 septembrie 2021, a avut loc online conferința de lansare a Manualului de educație incluzivă, elaborat în cadrul proiectului “Prin educație spre vocație!”. Manualul va fi utilizat de către personalul didactic, consilierii și mediatorii școlari în activitatea cu elevii din învățământul primar și gimnazial.

Scopul manualului este de a prezenta noi metode de educație incluzivă pentru a iniția un proces de regăsire a propriilor valori și vise personale ale copiilor și tinerilor, pentru a identifica abilitățile necesare pentru îndeplinirea acestor vise și modalitățile practice prin care pot fi integrate ulterior în oferta vocațională și profesională existentă pe piața muncii din România.

Manualul îmbină aspectele teoretice cu sugestii și exemple de activități practice care pot fi puse în aplicare la clasă, în cadrul programelor Școală după școală, în centre de zi sau case de tip familial. Cadrelor didactice li se permite astfel să lucreze nu numai cu dimensiunea rațional-intelectuală a elevilor ci și cu cea emoțională, motivațională, atitudinală și socială. Volumul oferă informații teoretice și explicații științifice care să fie un sprijin pentru adulți în procesul de educare și formare a copiilor. În manual sunt prezentate și metode și activități practice prin care se poate consolida parteneriatul cu părinții, atât de necesar pentru formarea unui viitor adult sănătos, responsabil și echilibrat.

Manualele vor fi distribuite cu titlu gratuit partenerilor și colaboratorilor, în special unităților de învățământ implicate în desfășurarea acestui proiect.

Adresat elevilor în risc de abandon școlar, proiectul „Prin educaţie spre vocaţie!” își propune să contribuie la creșterea gradului de incluziune socială și a performanțelor școlare ale elevilor din 13 școli de pe raza judeţelor Alba, Mureş şi Bihor, prin implementarea unui model de servicii educaţionale alternative, complementare sistemului formal de învățământ. Proiectul „Prin educație spre vocație!” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în parteneriat cu  Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, fiind finanțat prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Unicitatea proiectului constă în faptul că îşi propune să se prezinte un model optim de prevenire şi corectare a abandonului şcolar prin îmbinarea metodelor educative norvegiene în sistemul de învățământ românesc, model care va fi aplicat în cadrul școlilor selectate din judeţele Alba, Mureş şi Bihor.

 

Persoană de contact:

Manager de proiect

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 4.720.491 lei oferit de Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în  sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școala după școală”.

Distribuie:

Nu există Comentarii

Postaţi un comentariu