Noul CA al Aeroportului din Cluj a eliminat discrepanțele salariale din interiorul regiei. ITM a declarat nelegal conflictul de muncă declanșat de sindicatul aerogării

Valentin Grigoriu, președintele CA al Aeroportului Cluj

Sindicatul Independent al Aeroportului Avram Iancu din Cluj a declanșat în 25 aprilie un conflict colectiv de muncă îndreptat împotriva Consiliului de Administrație al regiei. Sindicatul, care nu face nimic fără cunoștința sau la îndemnul directorului general Ciceo David, a solicitat, printre altele, majorarea salariilor, acordarea voucherelor de vacanță și predarea unui număr de locuri de parcare auto pentru angajații aeroportului.

Este deja cunoscută acțiunea de forță organizată de sindicat pe 13 mai, la prima ședință a noului CA al aeroportului, când membrii acestuia au fost nevoiți să apeleze la forțele de ordine în încercarea de a le fi protejată integritatea fizică și pentru a fi restabilită ordinea, într-un moment în care în incinta aerogării s-au semnalat grave breșe de securitate.

”În ultimul an, în spațiul public, Sindicatul a fost folosit drept scut pentru conducerea Aeroportului, au fost lansate dezinformări grosolane cu complicitatea unei părți a presei, calomnii, intimidări directe. Însăși blocarea activității aeroportului a fost și este folosită ca formă de presiune și șantaj iar angajații Consiliului Județean Cluj au fost și sunt târâți în zeci de procese penale calomnioase. Aceasta este încă o dovadă a faptului că interesele conducerii executive a Aeroportului nu au nicio legătură cu dezvoltarea Regiei, cu zborurile sau cu investițiile viitoare. Singurul interes urmărit, cu obstinație, este acela de a rămâne la conducerea Regiei cu orice preț, inclusiv prin periclitarea siguranței aeroportuare, a pasagerilor și a funcționării economice a aeroportului.”, arătau atunci reprezentanții CJ Cluj, care au cerut încetarea de îndată a conflictului ”care pune în pericol chiar funcționarea aeroportului.”

Acțiunile de presiune ale sindicatului nu doar că nu au încetat, ci au coborât și în stradă, acolo unde au organizat mai multe proteste. Nici prefectul județului Cluj nu a fost scutit de presiunea sindicaliștilor, aceștia cerându-i în mod imperativ, și astăzi, atacarea în contencios administrativ a deciziei CJ Cluj prin care s-a schimbat componența Consiliului de Administrație al aeroportului. După cum s-a dovedit până în prezent, protestul nu a avut niciun succes nici la prefectură, nici la primărie, nici măcar printre clujeni.

Protestele au continuat, și asta în ciuda faptului că, pe 7 mai, Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj a transmis sindicatului de la aeroport o adresă, nr.11521/CLCA/07.05.2019, prin care i se punea în vedere caracterul nelegal al conflictului de muncă declanșat.

”La data înregistrării sesizării peivind declanșarea conflictului colectiv de muncă (25.04.2019, n.red.), la niveșlul angajatorului dumneavoastră este în vigoare contractul colectiv de muncă ânregistrat la ITM Cluj în data de 31.05.2018, cu o durată de 24 de luni. În conformitate cu prevederile art.64 din Legea 62/2011 a dialogului social, pe durata de valabilitate a unui acord sau contract colectiv de muncă, angajații nu pot declanșa conflictul colectiv de muncă. Față de situația în speță, conflictul colectiv de muncă nu va putea fi declanșat pe întreaga durată de valabilitate a contractului cpolectiv de muncă în vigoare la acest moment.

Salarii mai mari cu până la 20 la sută

La ședința de ieri a CA au fost luate câteva decizii importante referitoare la activitatea aeroportului clujean. Printre acestea se numără și ”acordarea de măriri salariale în cuantum de până la 20% pentru toți angajații Regiei, care să conducă la eliminarea discrepanțelor mari existente la ora actuală”.

Într-adevăr, până la decizia CA, diferențele salariale între angajații aeroportului erau în unele cazuri uriașe.

Potrivit grilei de salarizare aferentă lunii februarie 2019, salariile de încadrare pentru funcții de conducere/, specifice activităților aeroportuare, un director executiv putea câștiga până la 17.400 de lei pe lună, în vreme ce un șef de tură servicii securitate, de exemplu, avea un salariu care pornea de la 3.200 de lei, putând ajunge până la maxim 5.700 de lei.

La fel, pentru o funcție de excuție treapta I A, salariul maxim de încadrare ajungea la 10.700 de lei, în vreme ce un debutant putea câștiga maxim 3.550 de lei pe lună. Diferențe semnificative de salariu s-a înregistrat și în ce privește dispecerul de sol, 5.000 de lei pentru treapta I, și 3.250 pentru un stagiar. Mai departe, un operator de handling treapta I era remunerat cu 5.000 de lei pe lună, în timp ce salariul unui debutant abia ajungea la jumătate. Diferențe similare de salarii au mai existat și în rândul agenților de securitate aeroportuară, șoferilor, personalului de întreținere, electricienilor și al muncitorilor în serviciile de trafic aerian.

Noul CA va umbla și la buget

Potrivit informării venite din partea președintelui CA, Valentin Grigoriu, în ședința de ieri s-au mai decis următoarele:

”- Au fost aprobate situațiile financiare aferente anului 2018 și repartizarea profitului, pentru a asigura participația salariaților la profit și pentru depunerea acestora la organele fiscale abilitate în termenul stabilit de lege;

– S-au analizat și au fost indicate plafoanele financiare din bugetul de venituri și cheltuieli al aeroportului aferent anului 2019, precum și lista obiectivelor de investiții pentru anul în curs;

– După ce conducerea executivă a aeroportului va transmite bugetul refăcut conform celor stabilite, Consiliul de Administrație urmează să emită în cel mai scurt timp, hotărârea de avizare a acestuia, necesară înaintării spre aprobare Consiliului Județean Cluj;

– Obiectivele de investiții avizate de Consiliu urmăresc cu prioritate asigurarea calității corespunzătoare unui nivel ridicat pentru locurile de muncă și dezvoltarea sustenabilă a aeroportului pe termen scurt, mediu și lung.”

Postaţi un comentariu