ISJ Cluj a finalizat un proiect european destinat școlarizării persoanelor din grupuri vulnerabile

Inspectoratul Școlar Județean Cluj / Foto: Dan Bodea

Inspectoratul Școlar Județean Cluj anunță finalizarea activităților din cadrul proiectului „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!”, care a vizat dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, în vederea creșterii participării școlare și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, a 1.170 de persoane (copii, tineri, adulți) care fac parte din grupuri vulnerabile.

Proiectul a fost derulat în perioada 27.03.2018-6.10.2021, și a fost implementat în parteneriat cu cinci unități de învățământ preuniversitar, partener asociat, în proiect:

 1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca;
 2. Școala Gimnazială Așchileu Mare, comuna Așchileu;
 3. Școala Gimnazială “Iuliu Hațieganu“ Panticeu, comuna Panticeu;
 4. Școala Gimnazială Suatu, comuna Suatu;
 5. Școala Gimnazială Ceanu Mare, comuna Ceanu Mare.

Valoarea totală a proiectului „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” – POCU/74/6/18/104068, a fost de 9.303.526,63 lei, din care valoarea cofinanțării asigurate de către Uniunea Europeană a fost de 7.907.997,64 lei. Proiectul „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” s-a desfășurat în județul Cluj și a avut o durată de 36 de luni.

La finalul activităților educaționale desfășurate în cele cinci unități de învățământ partener asociat beneficiarii direcți, în funcție de apartenența la categoriile de grup țintă, au avut acces la:  programe de intervenție timpurie;  sesiuni de informări pentru părinți în cadrul work-shop-urilor, privind îmbunătățirea comportamentului și practicilor părinților în educarea copiilor; acțiuni de sprijin pentru preșcolari, în vederea creșterii și îmbunătățirii  frecvenței în învățământul preșcolar; work-shop-uri de educație parentală; activități de tip Școală după școală; cercuri educaționale școlari; activități extracurriculare inovative și incluzive; programe tip A doua șansă pentru tineri și adulți; acces la rețele de parteneri, în vederea dezvoltării de mecanisme locale pentru susținerea procesului educațional; implementarea de parteneriate între școli și autorități locale, în scopul asigurării sustenabilității proiectului, din perspectivă instituțională.

Principalele rezultate înregistrate la finalul proiectului:

 • 1076 membri grup țintă selectați, reprezentând 63 antepreșcolari, 221 preșcolari, 604 școlari, 88 tineri/adulți care nu au absolvit învățământul obligatoriu, 100 părinți;
 • Sprijin financiar acordat pentru 60 antepreșcolari, 88 tineri/adulți care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
 • Sprijin material- rechizite pentru 60 antepreșcolari, 220 preșcolari, 540 școlari, 88 tineri/adulți care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
 • Sprijin material- îmbrăcăminte, încălțăminte pentru 60 antepreșcolari, 220 preșcolari, 88 tineri/adulți care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
 • Sprijin material- pachete de igienă pentru 60 antepreșcolari, 220 preșcolari;
 • 3 cercuri educaționale antepreșcolari desfășurate în cele cinci unități de învățământ, partener asociat;
 • 10 work-shop-uri de educație parentală pentru părinții copiilor antepreșcolari;
 • 10 spații de grădiniță reabilitate, amenajate, mobilate modernizate și dotate;
 • 220 copii de vârstă preșcolară care au participat la activități educaționale de tip grădiniță prietenoasă/ atractivă/ incluzivă;
 • 220 de planuri de dezvoltare individuală create și adresate preșcolarilor;
 • 5 cercuri educaționale preșcolari, desfășurate în cele cele cinci unități de învățământ, partener asociat;
 • 10 work-shop-uri de educație parentală pentru părinții copiilor/ elevilor, în risc de părăsire timpurie a școlii;
 • 5 spații reabilitate, modernizate și dotate pentru desfășurarea activităților tip Școală după școală;
 • 1 cameră multisenzorială;
 • 6 cercuri educaționale școlari desfășurate în cele cinci unități de învățământ, partener asociat;
 • 540 de planuri de dezvoltare individuală create și adresate școlarilor;
 • 100 de elevi, din cele cinci unități de învățământ, partener asociat, sprijiniți în vederea trecerii de la un ciclu educațional la altul;
 • 4 activități extracurriculare inovative și incluzive, desfășurate în cele cinci unități partener asociat;
 • 88 de tineri/ adulți care au finalizat programe tip „A doua șansă” și au beneficiat de sprijin financiar și material;
 • 1 rețea de parteneri în vederea dezvoltării de mecanisme locale pentru susținerea procesului educațional;
 • 1 parteneriat creat între grădinițe părinți, comunitate;
 • 15 work-shop-uri de bune practici ( grădinițe, părinți, comunitate);
 • 15 work-shop-uri dezvoltare parteneriate grădinițele publice/private
 • 1 parteneriat creat între grădinițele publice/private;
 • 1 parteneriat creat între școli și autorități locale/ angajatori locali;
 • 1 minighid dezvoltare durabilă;

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu