Consiliul Județean pregătește reabilitarea a 100 de kilometri de drumuri județene

Consiliul Județean Cluj a emis 16 certificate de urbanism pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a 106,834 km de pe 16 sectoare aparținând de 14 drumuri județene.

Drumurile județene pentru care au fost emise certificatele de urbanism și pentru care Consiliul Județean pregătește ample lucrări de modernizare, traversează 19 comune clujene, după cum urmează:

DJ 109 S Deușu – Borșa, km 0+000 – km 12+320

DJ 161 E Diviciorii Mici – Habadoc, km 5+500 – km 8+000

DJ 107 N Valea Ierii – Plopi – Gura Râșca, km 14.000 – 28+612

DJ 103 G Cheile Turzii – Săndulești, km 30+970 – km 35+231

DJ 161 B Călărași – Călărași Gară, km 40+647 – km 42+530

DJ 109 A Ciubanca – limită jud. Sălaj, km 56+100 – km 57+300

DJ 109 E Valea Groșilor – limită jud. Sălaj, km 14+484 – 17+000

DJ 109 V Cluj-Napoca – Giula, km 11+400 – 15+390

DJ 105 T Berindu – Săliștea Veche, km 14+447 – km 19+470

DJ 182 F Mănășturel – Valea Gârbăului – Gârbăul Dejului, km 0+000 – km 9+980

DJ 103 G limită jud. Alba – Podeni – Moldovenești, km 13+200 – km 25+600

DJ 107 T Mărișel – Măguri Răcătău, km 0+000 – km 11+600

DJ 161 Panticeu – Sărata – limită jud. Sălaj, km 41+100 – 49+050

DJ 161 A Apahida – Cojocna, km 7+100 – km 9+700

DJ 107 T Măguri Răcătău – Măguri, km 13+600 – 23+600

DJ 160 Mociu – Chesău – Pălatca, km 44+800 – km 48+800

Aceste sectoare de drumuri au fost incluse în programul de reparații din cauza stării accentuate de degradare. ”Toți cei 106,834 km de drum județean prezintă degradări, cu multiple defecte de capacitate portantă, respectiv cedări ale sistemului rutier și ale patului drumului, dar și cu evidente degradări de suprafață precum gropi, făgașe și tasări. Urmare a acestor deficiențe structurale, în special a celor legate de capacitatea portantă, drumul nu mai asigură în momentul de față o planeitate normală suprafeței de rulare, atât în profil transversal cât și în cel longitudinal. De asemenea, ca urmare a cvasi-inexistenței șanțurilor de scurgere a apelor de suprafață, pe mai multe porțiuni se înregistrează cedări ale corpului drumului, fapt de natură a pune în pericol siguranța participanților la trafic”, se arată în comunicatul de presă al CJ Cluj.

După finalizarea expertizelor tehnice și a documentațiilor cadastrale necesare intabulării acestor drumuri și sectoare de drumuri județene, respectiv a studiilor geotehnice, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), precum și a celei referitoare la proiectare și asistență tehnică, Consiliul Județean Cluj va demara licitațiile aferente execuției lucrărilor la cei peste 100 km de drumuri județene.

Postaţi un comentariu