Consiliul Județean a pus în dezbatere regulamentele de acordare a finanțărilor pentru ONG-uri

transilvaniareporter.us18.list-manage.com

Consiliul Județean Cluj supune spre consultare publică proiectele de hotărâri pentru aprobarea Regulamentelor de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul județului Cluj pentru organizațiile, asociațiile și fundațiile neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și pentru entitățile publice care implementează programe și proiecte din sfera tineretului și activităților socio-educaţionale, a sportului, culturii și cultelor religioase recunoscute în România. În acest scop, proiectele de hotărâri sunt postate și pot fi consultate pe site-ul Consiliului Județean Cluj, la adresa http://www.cjcluj.ro/proiecte/ .

Consiliul Județean Cluj a inițiat mai multe modificări ale vechilor Regulamente care se referă la clarificarea unor termeni legali și expresii folosite, completarea documentației cu alte acte pe care solicitanții trebuie să le depună împreună cu cererea de finanțare, reglementarea clară a atribuțiilor comisiilor de selecție și de contestații în cadrul procesului de evaluare și selecție a solicitărilor de finanțare nerambursabilă, detalierea documentelor pe care solicitanții trebuie să le depună pentru primirea finanțării aprobate etc. De asemenea, au fost modificate contractul tip de finanțare nerambursabilă și unele formulare din anexa regulamentului, respectiv au fost introduse două noi declarații pe care solicitantul trebuie să le depună.

„Scopul acestui demers pe care l-am inițiat, de a supune consultării publice proiectele de modificare și completare a regulamentelor de finanțare, îl reprezintă atât intenția de îmbunătățire a acestora în urma unei consultări cât mai largi cât și dorința de a dovedi o maximă transparență în ceea ce privește cheltuirea banului public”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Nivelul sumelor alocate din bugetul județului Cluj pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor și programelor ONG-urilor în ultimii ani a fost după cum urmează:

Cultură: 2012 – 300.000 lei, 2013 – 350.000 lei, 2014 – 350.000 lei, 2015 – 550.000 lei și 2016 – 600.000 lei;

Culte: 2012 – 806.500 lei, 2013 – 1.150.000 lei, 2014 – 1.300.000 lei, 2015 – 1.600.000 lei și 2016 – 3.000.000 lei;

Tineret: 2012 – 300.000 lei, 2013 – 350.000 lei, 2014 – 350.000 lei, 2015 – 700.000 lei și 2016 – 700.000 lei;

Sport: 2012 – 1.000.000 lei, 2013 – 1.100.000 lei, 2014 – 1.200.000 lei, 2015 – 1.500.000 lei și 2016 – 1.700.000 lei.

Postaţi un comentariu