Concediu și indemnizație pentru aparținătorii care îngrijesc bolnavi de cancer. Legea a fost adoptată în Parlament

Parlamentul României a adoptat un proiect de lege care prevedea că aparținătorii care îngrijesc bolnavi de cancer în vârstă de peste 18 ani vor primi concediu și indemnizație, informează deputatul clujean Patriciu Achimaș Cadariu.

„Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede că asiguratul care însoțește la intervenții chirurgicale și tratamente un bolnav de cancer în vârstă de peste 18 ani beneficiază de concediu și indemnizație”. Printre inițiatorii acestui proiect de lege se numără și prof. univ. dr. Patriciu Achimaș Cadariu, coordonatorul științific al noului Plan Național de Combatere a Cancerului, lansat în luna ianuarie la Palatul Cotroceni.

Chirurgul clujean a declarat înainte de vot că „Legea care modifică OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate este extrem de utilă pentru pacienți și aparținători, având în vedere traseul dificil al pacientului în România”.

„Ajutorul acordat aparținătorului era necesar pentru că noi nu avem din păcate un sistem articulat, ca și țările din Vest, care sa ajute pacientul sa navigheze între specialități și instituții, ceea ce pentru bolnav e greu și descumpănitor. Uneori este o problemă de comunicare între medici, iar pacienții sunt nevoiți să se plimbe dintr-un oraș în altul în căutare de specialiști. Odată ce Planul Național de Combatere a Cancerului va fi implementat, astfel de inconveniente ar urma să fie eliminate în urma articulării sistemului”, a declarat prof. univ. dr. Patriciu Achimaș Cadariu.

Potrivit noii legi, pacientul cu afecțiuni oncologice își poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală, respectiv tratament.

Durata de acordare a concediului și a indemnizației este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient.

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de 85% din baza de calcul a asiguratului.

În plus, în fiecare an în care primește concedii pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o ședință de evaluare psihologică clinică și minimum cinci ședințe de consiliere psihologică clinică. De aceleași drepturi beneficiază și pacientul cu afecțiuni oncologice, prevede legea. Concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, precum și ședințele de evaluare psihologică clinică, respectiv de consiliere psihologică clinică se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist.

În situația pacientului cu afecțiuni oncologice care are handicap auditiv ori surdocecitate, acesta are dreptul inclusiv la un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, respectiv al limbajului specific al persoanei cu surdocecitate, după caz.

Concediul și indemnizația sunt primite de aparținător și în situația în care însoțește pacientul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau pe teritoriul altui stat.

Ministerul Sănătății are obligația de a modifica protocolul oncologic pentru a include costurile necesare aferente în Programul național de oncologie.

În anul 2020, 2,7 milioane de oameni din Uniunea Europeană au fost diagnosticați cu cancer și alte 1,3 milioane de oameni și-au pierdut viața dinaceastă cauză.

Distribuie:

Postaţi un comentariu