10 milioane de euro pentru copiii rămași acasă. Uniunea sprijină copiii emigranților economici

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, a lansat în consultare publică ghidul “Program pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate”. Scopul principal al apelului de proiecte constă în stimularea participării la educaţie a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Apelul de propuneri de proiecte vizează exclusiv Regiunea de dezvoltare Nord Est, anunță Agerpres.

În România, 92.027 copii aveau în 2018 părinţii plecaţi la muncă în afara ţării şi se aflau în grija rudelor. Conform Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, din aceştia, 16.331 copii nu au niciun părinte în ţară, iar alţi 12.806 au unicul părinte plecat la muncă în străinătate. Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 10 milioane de euro, din care 85% contribuţia UE, respectiv 8,5 milioane de euro, şi 15% contribuţia naţională, adică 1,5 milioane de euro. Valoarea eligibilă a unui proiect mic este de maximum 300.000 de euro, iar cea a unui proiect mare este de maximum 1 milion de euro.

Conform Agerpres, MFE a precizat că pot fi finanţate următoarele activităţi: pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar şi gimnazial în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii; asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială; activităţi de sprijin pentru stimularea participării la educaţie şi la activităţile de consiliere a copiilor; dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate. În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiect, grupul ţintă eligibil cuprinde următoarele categorii: preşcolari, elevi din învăţământul primar şi gimnazial, părinţi/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. În grupul ţintă sunt incluşi copiii cu dizabilităţi şi nevoi speciale care pot beneficia în proiect de servicii de educaţie de nivel antepreşcolar.

Pentru această cerere de propuneri de proiecte, categoriile de solicitanţi eligibile sunt: instituţiile de învăţământ (ISCED 0 – 2) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională, furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi, parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (de exemplu organizaţii sindicale), instituţii de cult şi asociaţii religioase, instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale, APL cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar, ONG-uri.

Postaţi un comentariu