Primăria Zalău cere 1, 7 milioane lei de la Guvern pentru corecţiile la proiectele europene

Pentru corecţiile aplicate proiectului de la Clădirea Transilvania nu s-au cerut banii înapoi

Primăria Municipiului Zalău speră să recupereze cea mai mare parte din banii plătiţi de la bugetul local ca şi corecţii aplicate proiectelor cu finanţare europeană derulate de instituţie. Speranţa municipalităţii se leagă de ordonanţa Guvernului numărul 14 din 17 iulie 2013, care prevede suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, dar numai în situaţia în care instituţia beneficiară s-a achitat corect de obligaţiile ce-i revin.

Deşi cinci dintre proiectele cu finanţare europeană derulate de Primăria Zalău au suferit corecţii, doar pentru trei s-a cerut recuperarea acestor sume. „Am transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitările de recuperare a corecţiilor aplicate pe trei proiecte – Sistemul de Management al Traficului în Municipiul Zalău, Amenajarea Peisageră a Parcului municipal Zalău şi Centrul Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice “Tinereţe fără bătrâneţe” din Municipiul Zalău”, ne-a declarat Manuela Ghiuruţan, purtătorul de cuvând la Primăriei Municipiului Zalău, precizând că pentru celelalte două proiecte vizate de corecţii,  Modernizare Corp A, B şi Internat şi extindere între corp A şi B la Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian din municipiul Zalău şi Reabilitarea Clădirii Monument Istoric – Clădirea TRANSILVANIA nu s-a cerut recuperarea sumelor pentru că nu s-au încadrat în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu.

Cele trei proiecte pentru care s-au cerut banii cumulează corecţii în valoare totală de aproape 1.700.000 de lei. Cea mai mare corecţie a fost aplicată proiectului “Sistem de management al traficului în municipiul Zalău”, unde au fost găsite nereguli atât la contractul de lucrări, cât şi la cel de audit. Astfel, pentru că la contractul de lucrări primăria a cerut ofertanţilor să prezinte trei contracte de lucrări similare în valoare de cel puţin 10, 5 milioane de lei, precum și experienţă profesională a inginerilor, s-a aplicat o corecţie de 10 la sută din valoarea contractului, adică 1.337.400 de lei. La acelaşi proiect, pentru că auditorului i s-a cerut la licitaţie certificat ISO şi diplomă de studii superioare specializarea „contabilitate sau finanţe”, la contractul de audit s-a mai aplicat o corecţie de 10 la sută din valoare, respectiv 1.808 lei.

Următoarea corecţie, ca valoare, este cea aplicată contractului de lucrări din cadrul proiectului „Amenajare peisageră a parcului central municipal Zalău”. Pentru respingerea a doi ofertanţi, s-a aplicat o corecţie de 345.237 de lei.

Cel de-al treilea proiect vizat de cerere, Centrul multifuncţional pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără bătrâneţe”, are o corecţie de 3.741 de lei, aplicată actului adiţional la contractul de lucrări pe motiv că s-a utilizat procedura negocierii fără publicare pentru acest act adiţional, dar şi pentru că lucrările respective (înlocuirea unui perete instabil) trebuiau prevăzute de către expertul tehnic în documentaţia iniţială.

În total, cele cinci proiecte cu finanţare europeană au suferit corecţii, ce totalizează 1.728.013 lei. Reprezentanţii primăriei precizează că, în toate cele cinci cazuri, documentaţiile de achiziţie au fost verificate în prealabil de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice înaintea publicării pe SEAP a invitaţiei de participare, iar licitaţiile s-au desfăşurat cu monitorizarea procedurilor de către Unitatea pentru Coordonarea şi verificarea Achiziţiilor Publice.

Distribuie:

Postaţi un comentariu