De ce se dublează tarifele de acces la Muzeul de Artă din Cluj? Explicațiile managerului

Foto: Dan Bodea

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca a anunțat astăzi, printr-un comunicat transmis de Consiliul Județean Cluj, instituție de care aparține, scumpirea tarifelor de acces pentru intrarea în muzeu și pentru alte servicii.

Vechile tarife:

Potrivit proiectului de hotărâre, taxele și tarifele au fost corelate cu rata inflației, salariul minim și cu costurile materialelor de pe piață. Conducerea instituției a dispus analizarea taxelor și tarifelor de acces în muzeele din România, în special a celor de profil, iar concluzia a fost că taxele și tarifele practicate de Muzeul de Artă Cluj Napoca sunt sub nivelul celor practicate de instituții similare din țară.

“Momentul emiterii actului administrativ trebuie stabilit în așa fel încât efectele sale să fie utile în anul fiscal  2021. Durata de timp necesară pentru producerea actului administrativ normativ trebuie să respecte termenele legale stabilite pentru informarea și supunerea acestuia dezbaterii publice. Actul administrativ trebuie emis de către Consiliul Județean Cluj în calitate de autoritate finanțatoare a  Muzeului de Artă Cluj Napoca. Scopul actului este conform cu scopul legii, și anume, de aprobare a taxelor și tarifelor propuse de managerul instituției. Având în vedere cerințele enumerate mai sus considerăm oportună emiterea actului administrativ în cauză”, se precizează în proiectul de hotărâre.

Managerul Muzeului de Artă Cluj Napoca propune majorarea tuturor taxelor și tarifelor cu un procent cuprins între 25% și 100% astfel încât este necesară emiterea unei Hotărâri a Consiliului Județean în acest sens și abrogarea Hotărârii  Consiliului Judeţean Cluj nr. 91 din 2014.

La propunerea de majorare a taxelor și tarifelor, s-a ținut cont de faptul că fațadele Muzeului de Artă Cluj-Napoca (Palatului Banffy ) au fost renovate și modernizate, trecând  printr-un proces de restaurare și recondiționare complex care să ofere vizitatorilor o atmosferă plăcută și primitoare. Spațiile de expoziție au fost supuse unui proces de igienizare, recondiționarea parchetului, refacerea iluminatului. Unele săli cu destinație specifică evenimentelor culturale și literare au fost amenajate prin achiziționarea de scaune și echipamente tehnice destinate îmbunătățirii sonorizării și videoproiectării. Toate acestea au fost întreprinse cu scopul de a asigura publicului un mediu excepțional de vizitare și expunere.

Prin majorarea taxelor și tarifelor propuse, se urmărește suplimentarea veniturilor proprii ale muzeului, în scopul reducerii transferurilor de la bugetul local al Județului Cluj.

În cazul acțiunilor culturale la care se achită taxă  pentru utilizare temporară a unor spații ale muzeului iar utilizatorul eliberează bilete de intrare pentru acțiunile sale, nivelul taxei pentru utilizare temporara a spațiului se va stabili prin aplicarea unui procent de 15-25% din valoarea încasărilor utilizatorului (nu mai puțin însă, de tariful orar stabilit pentru spațiul respectiv), cu mențiunea că pentru instituțiile culturale de stat procentul va fi de până la 15% din valoarea încasărilor, conform Ordinului  Nr. 471 din 25 septembrie 1990 pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare (nu mai puțin însă, de tariful orar stabilit pentru spațiul respectiv).

*Scutiri de la plata tarifelor de intrare în expoziții, după cum urmează:

 1. elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar din Judeţul Cluj, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 122/2009, pentru activităţi specifice procesului de învăţământ. Accesul gratuit se va face pe bază de tabel nominal cu elevii vizitatori şi cadrele didactice însoţitoare, avizat de directorul unităţii de învăţământ şi de către inspectorul de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, care se va depune la muzeu;
 2. elevii cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, bursieri ai statului român, conform art. 84 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unui act doveditor, precum şi elevii şi studenţii din liceele şi facultăţile de arte plastice şi arhitectură;
 3. copiii cu handicap şi adulţii cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoanele care îi însoţesc, conform art. 21 alin.3 şi (4) lit. (a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi cei din alte sisteme proprii de asigurări sociale, care au activat cel puţin 10 ani în domeniul culturii şi al artei;
 5. reprezentanţii mijloacelor de informare în masă, conform art. 15 şi 19 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, accesul acestora fiind garantat;
 6. membrii Uniunii Artiştilor Plastici din România;
 7. posesorii de carduri ICOM (Consiliul Internaţional al Muzeelor) vizate pe anul în curs;
 8. angajaţii muzeelor din ţară;
 9. toate persoanele care doresc să viziteze muzeul cu ocazia Zilei Muzeelor şi a Zilei Europene a Patrimoniului;
 10. veteranii de război şi văduvele de război (conform prevederilor art.16 lit. m) din Legea privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război nr. 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare);
 11. elevii, pe baza unui act doveditor, în cadrul activităţilor extracurriculare și extrașcolare organizate prin Programul național „Şcoala altfel” conform Ordin nr. 5034/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului national „Şcoala altfel”;

Se acordă reduceri la plata tarifelor de intrare în expoziţii astfel:

 1. a) tarife reduse cu 75% pentru elevi (conform art. 84 alin (4) din Legea educaţiei naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare) şi pentru adulţi cu handicap mediu şi uşor (conform Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006), precum şi pentru preşcolari;
 2. b) tarife reduse cu 50% pentru pensionari;
 3. c) tarife reduse cu 25% pentru intrarea în expoziţii, în cazul grupurilor de vizitatori în număr de minim 10 persoane.

Noile tarife:

Distribuie:

Postaţi un comentariu