Reguli stricte pentru începerea școlii: declarație pe propria răspundere, mască obligatorie, distanțare fizică strictă inclusiv în pauze

Ministerul Sănătății a publicat un proiect de Ordin cu măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ, în contextul pandemiei. În documentul supus dezbaterii publice există și trei scenariii în care se vor desfășura cursurile, în funcție de situația epidemiologică și există reguli pentru școli pentru organizarea activității și supravegherea suplimentară a copiilor.

De asemenea, proiectul prevde completarea unei noi declarații pe proprie răspundere de către părinții elevilor la începutul anului școlar. În declarație trebuie specificat dacă elevul a prezentat simptome de coronavirus în ultimele două săptămâni sau dacă a intrat în contact cu persoane bolnave. În același proiect este menționat faptul că părintele trebuie să semneze obligativitatea de a nu trimite copilul la școală în cazul în care apar simptome specifice coronavirusului.

Declarația este necesară pentru determinarea primirii copilului în colectivitate și va fi prezentată la triajul epidemiologic la intrarea în școală.

De asemenea, la grădinițe, educatorii sunt obligați să verifice zilnic starea copiilor. Dacă în cazul în care atât elevii cât și preșcolarii prezintă simptome specifice coronavirusului, se va aplica un protocol de izolare.

Triajul epidemiologic

În prima zi de școală atât elevii, preșcolarii cât și cadrele didactice trebuie să prezinte o declarație pe proprie răspundere. Declarațiile pe proprie răspundere vor fi predate cadrelor didactice la prima oră de curs, iar aceștia le vor preda cabinetului medical școlar/persoanei desemnate.

Ulterior, personalul medical care va efectua triajul va fi echipat potrivit normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecție / vizieră, mască chirurgicală, mănuși de unică folosință.

Potrivit proiectului de ordin de ministru este important ca: părinții/ reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă de ce copiii cu simptome nu ar trebui aduși la școală și ca întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor și a personalului pentru a diminua riscurile de infectare.

Proiectul de ordin de ministru, părinți trebuie să efectueze un triaj epidemiologic acasă prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sanatate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri.

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:

– cei cu temperatură mai mare de 37,3 C, și / sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infecto-contagioase; · – cei confirmați cu infecție cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; ·

– cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată.

Excepții

Cei care se pot prezenta la curs în ziua respectivă sunt cei care nu se regăsesc în situațiile anterior menționate. În plus, dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator dar nu a fost confirmat cu coronavirus, acesta poate veni la școală. Excepție fac și cei care au alergii.

Măsurile generale

Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii, includ :

 • Igienă riguroasă a mâinilor;
 • Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ;
 • Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământ;
 • Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă;
 • Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă;
 • În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă;
 • Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților / aparținătorilor cu privire la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2;
 • Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;
 • Unitățile de învățământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid și vor adopta norme specifice.

Scenariile. Când se merge la școală și când școala se face online

Scenariul 1.  Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 2.  Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 3. Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online

Comitetul Județean / al Municipiului București pentru situații de urgență (CJSU / CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul anului școlar 2020-2021.

Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate (numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori) În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raționament:

 1. Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori – se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de infrastructura și resursele existente la nivelul unității de învățământ.
 2. Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori – se va aplica scenariul 2 pentru toate unitățile de învățământ din localitate
 3. La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de 3/1000 locuitori, DSP județene și a municipiului București va prezenta CJSU / CMBSU o analiză a situației epidemiologice din localitate. În funcție de existența transmiterii comunitare în localitate și numărul de focare existente în unitățile de învățământ din localitate, precum și alte criterii de risc, CJSU / CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, închiderea temporară a unităților de învățământ (scenariul 3), cursurile desfășurându-se online. În absența unei astfel de decizii, unitățile de învățământ din localitate vor funcționa în scenariul 2.
 4. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de învățământ se vor aplica Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul document, clasa sau întreaga școală putând fi închise pentru 14 zile, cursurile desfășurându-se online. Cursurile pot începe la ore diferite, cadrele didactice vor supraveghea copiii în pauze, sunt interzise jocurile cu mingea

Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrare și la ieșire în pauze.

Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor:

● Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo unde este posibil;

● Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;

● Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării fizice;

● Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);

● Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate de asemenea structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate;

● Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;

● Vor fi eliminate jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței dintre elevi;

● Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc).

Organizarea sălii de clasă

Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele:

 • Eliminarea mobilierului care nu este necesar;
 • – Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă;
 • – Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);
 • – Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;
 • – Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.

● Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;

● Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”;

● Locurile din clasă trebuie sa fie fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;

● Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;

● Este interzis schimbul de obiecte personale;

● Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;

● Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreatiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;

● Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;

● Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.

● Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior. Organizarea grupurilor sanitare

● Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării distanțării fizice;

● Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);

● Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;

● Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil);

● Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc);

● Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție);

● Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.

Documentul Ministerului Sănătății poate fi consultat aici:

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/06/Recomand%C4%83ri-pentru-m%C4%83surile-de-protec%C8%9Bie-care-trebuie-aplicate-pentru-reluarea-activit%C4%83%C8%9Bilor-%C3%AE.pdf

Distribuie:

Postaţi un comentariu