PAROHIA REFORMATĂ HUEDIN ÎNCEPE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE REABILITARE A BISERICII REFORMATE DIN HUEDIN

 

Începând cu data de 04.10.2017 PAROHIA REFORMATĂ HUEDIN începe implementarea proiectul  “LUCRĂRI DE CONSOLIDARE STRUCTURALĂ ȘI REPARAȚII CAPITALE LA BISERICA REFORMATĂ DIN HUEDIN, CJ-II-m-A-07679, JUD. CLUJ”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Termenul de finalizare este 03.10.2021, durata de implementare fiind 48 luni, după semnarea contractului de finanțare. Valoarea totală a proiectului este  de 10.728.489,60 lei, din care 10.513.919,81 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului mediu anual de vizitatori în biserica reformată din Huedin, jud. Cluj, prin punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, contribuind astfel și la creșterea competitivității arealului. Prin implementarea proiectului se preconizează o creștere medie a numărului anual de vizitatori la biserica reformată din Huedin cu 6%.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Date de contact beneficiar:

Parohia Reformată Huedin

Adresa: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, oraș Huedin, str. Pța. Republicii, nr. 28, jud. Cluj

Telefon: 0744-390849

E-mail: bhparokia@gmail.com

Postaţi un comentariu