Universitatea Babeș Bolyai a finalizat proiectul ”Studenţi ȋn Practică pentru o viitoare Carieră”

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca în calitate de beneficiar, a implementat în parteneriat cu Baroul Cluj proiectul cu titlul SPiC – Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară 6 „Educație și competențe”, Cod proiect POCU/ 90/6.13/6.14/109139.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea ratei angajabilității a 260 studenți (nivel licență și masterat) ai Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, înmatriculați la Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, prin îmbunătățirea competențelor profesionale și dobândirea experienței practice în urma participării la activități integrate de pregătire practică, consiliere și orientare în carieră, inovare socială, concursuri profesionale etc., cu sprijinul și implicarea directă a  reprezentanților pieței muncii.

Distribuie:

Postaţi un comentariu