Tipografia Renaşterea şi brutaria din Popeşti printre proiecte sociale ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului pentru 2015

Adunarea eparhială 2015
eepurl.com

Arhiepiscopia Vadului, feleacului şi Clujului şi-a stabilit priorităţile pentru anul 2015. Printre proiectele din acest an ale Arhiepiscopiei se numără: finalizarea lucrărilor la primul cămin din cadrul Campusului Teologic „Nicolae Ivan”, continuarea lucrărilor la mozaicul din Catedrală, demararea lucrărilor la Centrul Misionar Social „Sfântul Apostol Andrei” din Cluj-Napoca, inaugurarea Centrului de Tineret „Pr. Prof. Ioan Bunea” de la Sângeorz Băi, dar şi inaugurarea Tipografiei Renaşterea şi a brutăriei Arthos din Popeşti.

Întreaga activitate a Arhiepiscopiei Clujului din anul 2014 a fost analizată sâmbătă, 31 ianuarie 2015, la Centrul eparhial din Cluj-Napoca, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei. Şedinţa Adunării eparhiale a fost precedată de slujba de Te-Deum oficiată în paraclisul Seminarului Teologic.

Misiunea în rândul tinerilor

În faţa problemelor pe care le întâmpină familia şi tineretul astăzi, preoţilor din Arhiepiscopia Clujului li se cere o implicare mai mare în educatia morală şi în catehizare. De aceea, de anul trecut, în toate protopopiatele Arhiepiscopiei funcţionează Asociaţia Tinerilor Ortodocşi, care are un puternic caracter misionar. Ea îşi propune să cultive repespectul pentru valorile creştin-ortodoxe în rândul tinerilor şi să iniţieze programe şi proiecte care să conducă la implicarea activă a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor în viaţa comunităţilor parohiale.

Anul trecut au fost organizate 13 tabere pentru copii şi tineri, cu peste 800 de participanţi, a fost inaugurat programul „Sfânta Liturghie şi şcoala duminicală pentru copii” în biserica „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca, a fost iniţiată clasa pregătitoare „Sfântul Stelian” din Bistriţa. În cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca funcţionează, pe lângă ciclul liceal, 8 clase de ciclu primar şi 2 clase de ciclu gimnazial, gândite ca o alternativă educaţională şi formativă adresată copiilor şi adolescenţilor. Tot în Cluj-Napoca funcționează școala gimnazială „Christiana – A doua şansă”, care se adresează persoanelor care au abandonat şcoală.

Pentru 50 de copii preşcolari, Grădiniţa ortodoxă „Sfântul Stelian” din  Cluj-Napoca asigura pregătirea intelectuală şi spirituală, în cele mai bune condiţii. Au fost continuate lucrările la Centrul de tineret din Sângeorz Băi, care va fi inaugurat în acest an, iar în sprijinul tinerilor studioşi, dar fără posibilităţi financiare Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a oferit 35 de burse elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, in valoare totala de 79.500 de lei, la care se adauga şi bursele în valoare de 80.000 de lei, acordate de Arhiepiscopie.

Misiunea în societate

Arhiepiscopia Clujului, prin sectorul Misionar-social, condus de Episcopul Vicar Vasile Someşanul are în derulare 30 de proiecte şi programe sociale, de care au beneficiat anul trecut peste 11.000 de persoane.
Anul trecut au fost inaugurate următoarele proiecte sociale: Căminul de bătrâni „Sf. Ioachim şi Ana” de la Cuşma (jud. Bistriţa-Năsăud), care are o capacitate de 40 de locuri, Cantina socială din Bistriţa, care oferă hrană zilnic pentru 120 de persoane, Centrul de zi pentru vârstnici Bistriţa, cu 25 de beneficiari, Proiectul socio-educativ „Sf. Cuv. Parascheva” din Suceagu, destinat recuperării a 25 de copii din clasele I-IV, aflaţi în risc de abandon şcolar. La acestea se adaugă proiectul de economie socială „O şansă, o reuşită în viitor pentru persoane vulnerabile”, pe care Arhiepiscopia Clujului îl va implementa printr-un program cu finanţare europeană. Proiectul îşi propune să înfiinţeze două structuri de economie socială (o tipografie şi o brutărie), care vor crea 11 locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile din mediul rural.
În 2014 au fost acordate ajutoare financiare în valoare totala de 506.807 lei: din „Fondul Filantropia”, suma 107.236 lei (în special persoanelor cu nevoi medicale); din proiectul „Cutia Milei pentru săraci” suma de 202.367 lei şi suma de 197.204 lei, rezultată din colecte pentru creştinii ortodocşi din Siria. La acestea se adaugă şi sumele din Fondul Central Misionar şi Fondul de întrajutorare pastorală, în valoare de 286.000 de lei, din care au fost ajutaţi preoţii lipsiţi de posibilităţi materiale. În anul 2014, în Arhiepiscopia Clujului erau în construcţie sau reparaţii 64 de biserici şi edificii bisericeşti, în diferite stadii – de la fundaţie până la pictură, şi au fost sfințite sau resfinţite 13 biserici.

5.000 de tineri ortodocși așteptați la Cluj în 2015

Evenimentul cel mai important al anului 2015 va fi organizarea la Cluj-Napoca, în perioada 4-7 septembrie 2015 a Întâlnirii tinerilor ortodocşi din Europa, la care vor participa peste 5.000 de tineri din toate ţările ortodoxe.

Postaţi un comentariu