Tezele au fost suspendate! În anul școlar 2020-2021 acestea vor fi înlocuite cu evaluările sumative

Ministrul Educației Monica Anisie

Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat sâmbătă dimineața că pentru anul școlar în curs (2020-2021), elevii nu vor mai da teze, acestea fiind înlocuite cu evaluările sumative. Ministerul de resort a luat această decizie după mai multe consultări cu cei implicați în procesul de învățământ. Anterior, Ministerul Educației a emis un ordin de suspendare și a olimpiadelor și concursurilor școlare.

„În ceea ce privește susținerea tezelor, susținerea lucrărilor scrise semestriale, după consultarea pe care am avut-o cu toţi factorii implicaţi, am luat decizia ca acestea să nu se mai susţină anul acesta şcolar. Să nu uităm că tezele se susţin doar la două sau trei discipline, în rest se realizează evaluarea sumativă. Dec tezele nu se susţin, însă au fost înlocuite cu evaluarea sumativă” a declarat Monica Anisie sâmbătă, la Pro Tv.

Aceasta a mai menţionat că elevii din clasele a opta şi a douăsprezecea vor putea participa la pregătiri începând cu semestrul al doilea, iar până atunci pot face teste de antrenament care se găsesc deja site-ul Ministerului Educaţiei.

„Începând cu semestrul al doilea vom avea măsuri concrete şi anume teste de antrenament aşa cum am făcut şi în anul trecut şcolar, acestea sunt puse şi acum la dispoziţia elevilor, le pot găsi pe site-ul Ministerului Educaţiei le pot găsi încă de pe acum, dar în semestrul al doilea săptămânal vom pune teste de antrenament, vom continua lecţiile de la programul Teleşcoală şi pregătirea acestora faţă în faţă”, a adăugat Monica Anisie.

Ce este evaluarea sumativă?
Evaluarea sumativă sau cumulativă se realizează la finalul unui ansamblu de activități de învățare corespunzatoare dobândirii rezultatelor învățării avute în vedere de o temă, un capitol, o unitate de învățare. Este asociată modulului tradițional de verificare a pregătirii elevilor, evidențiază achizițiile și sancționează lipsa acestora sau erorile constatate.

Evaluarea sumativă este în relație cu bilanțul periodic privind activitățile de învățare și evidențierea rezultatelor individuale ale elevilor exprimate în note prin care sunt realizate selecții, clasificări. Evaluarea sumativă certifică în ce măsură elevii, la sfârșitul unei perioade de învățare, au dobândit rezultatele învățării așteptate.

De calitatea evaluărilor sumative este legată implementarea cu succes a Sistemul European de Credite Transferabile pentru Formarea Profesională ECVET, care are la bază recunoșterea, validarea și transferul rezultatelor învățării evidențiate a fi dobândite prin astfel de evaluări. În crearea premiselor pentru recunoașterea competențelor dobândite în diferite contexte de învățare (formal, non-formal și informal) evaluarea joacă un rol central.

Transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite de elevii din învățământul profesional și tehnic prin stagiile de pregătire practică este reglementat prin Metodologia aprobată prin OMECT nr. 4931/2008.

Distribuie:

Postaţi un comentariu