Studiu: Poluarea sonoră a atins cote îngrijorătoare în județul Cluj

Foto: Dan Bodea

Potrivit unui studiu inclus în Acordul de asistență tehnică între județul Cluj şi Banca Mondială în vederea elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (PATJ), în municipiul Cluj-Napoca și pe raza întregului județ, se constată depășiri semnificative ale nivelului de zgomot.

Astfel, nivelul mediu de zgomot din județ este cel mai ridicat în Cluj-Napoca, de 73,59 dB, cu depășiri ale nivelul de zgomot maxim admis de 70 dB la toate cele 5 puncte de monitorizare din municipiul Cluj-Napoca. La nivelul anului 2018, nivelul mediu de zgomot monitorizat pe străzi de categoria a IIIa, cu 2 benzi de circulație, a depășit nivelul de zgomot maxim admis de 65 dB în toate cele 5 puncte, valorile cele mai ridicate înregistrându-se în punctul de monitorizare Gherla-centru, valori de 68,2 dB, iar cele mai scăzute în punctul Câmpia Turzii-centru, valori de 65,4 dB.

La nivelul județului Cluj se menține expunerea la niveluri ridicate de zgomot, cauzată îndeosebi de traficul rutier, traficul aerian și feroviar, lucrările publice, care sunt considerate principale surse de poluare sonoră din mediul înconjurător, ceea ce poate conduce la o serie de tulburări mai mult sau mai puțin evidente, dar importante pentru starea de sănătate a populației. În perioada analizată 2014-2018, în evoluția nivelului de zgomot în județul Cluj, atât pentru străzi de categoria tehnică II, cât și pentru cele de categoria tehnică III s-a remarcat o tendință crescătoare, aceasta fiind îngrijorătoare datorită valorilor înregistrate care depășesc constant nivelele de zgomot maxim admise conform standardelor în vigoare.

La nivelul întregului județ sunt amplasate 10 stații de măsurare a zgomotului, 5 situate în municipiul Cluj-Napoca și câte una în fiecare din celelalte orașe ale județului. Toate sunt așadar stații urbane, monitorizând nivelul zgomotului pe străzi de categoriile II și III. Nu există stații de monitorizare a zgomotului pentru drumurile principale din afara aglomerărilor urbane, dar nici pentru Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. Acestea ar contribui la realizarea hărților strategice de zgomot și a 6 planuri de acțiune aferente, cerute prin Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.

Studiul pe larg poate fi accesat pe pagina dedicată Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (PATJ).

[stextbox id=’custom’]

Studiul face parte din Acordul de asistență tehnică între Județul Cluj şi Banca Mondială în vederea elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (PATJ). În cadrul proiectului au fost elaborate 10 studii de fundamentare în domenii precum cadrul natural, zonele naturale protejate și mediul, populația, rețeaua de localități, resursele naturale şi economia, transporturile şi căile de comunicație, echiparea tehnico-edilitară a teritoriului, patrimoniul cultural, riscurile naturale, planificarea teritoriului în contextul politicilor şi strategiilor europene și analiza impactului social. În plus, a mai fost elaborat încă un studiu de fundamentare pe tema capacității administrative.

În baza acestor studii de fundamentare și în acord cu prevederile legale în vigoare în domeniu, Banca Mondială va acorda sprijin tehnic pentru elaborarea PATJ-ului. Totodată, aceasta va oferi asistență Consiliului Județean pentru elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Teritorială a Județului, luând în considerare direcțiile și prioritățile de dezvoltare a județului în plan teritorial, stabilite în baza diagnosticului prospectiv.

Nu în ultimul rând, Banca va oferi asistență Consiliului Județean pentru elaborarea unui plan de acțiune detaliat pentru implementarea măsurilor propuse în PATJ, cu scopul de a asigura dezvoltarea teritorială.

Acesta va include, printre altele, precizarea responsabilităților și a surselor de finanțare a politicilor publice, programelor și proiectelor de investiții publice necesare dezvoltării durabile și competitive a teritoriului. Totodată, va include un plan de consultare și implicare a actorilor relevanți și a comunității în procesul de planificare, propuneri de măsuri pentru contracararea potențialelor disfuncționalități fizice sau economice, în funcție de concluziile diagnosticului precum și alocarea responsabilităților și surselor de finanțare pentru politici publice, programe și investiții publice necesare pentru dezvoltarea sustenabilă și competitivă a teritoriului județului.

Acordul urmează a fi încheiat pe o durată de 25 de luni de la data intrării în vigoare, cu posibilitatea de a fi prelungit prin voința părților, valoarea acestuia fiind de 630.000 euro.

[/stextbox]

Distribuie:

Postaţi un comentariu