Se dezbate strategia de dezvoltare a oraşului. Clubul de Cicloturism critică documentul

Primăria Cluj-Napoca organizează astăzi de la ora 17.00, în Sala de Sticlă o nouă dezbatere publică privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca. Ar trebui să fie ultima dezbatere publică a acestei strategii după ce în decembrie aprobarea strategiei a fost amânată de consilieri la cererea reprezentanţilor Clubului de Cicloturism „Napoca” (CCN), pe motiv că nu a fost respectată procedura legală.

De altfel reprezentanţii clubului critică atât modalitatea în care a fost elaborată strategia, cât şi conţinutul documentului de peste 1.000 de pagini la care au lucrat circa 400 de persoane timp de 16 luni şi care a fost coordonat de specialiştii din Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

Preşedintele CCN, Radu Mititean a precizat că greşelile făcute la strategia anterioară pentru 2007-2013 au fost prepetuate şi în cazul noii strategii care a fost elaborată tardiv.
„Aceste documente de planificare strategică nu se elaborează izolat de altele, ci trebuie să ţină cont de documentele de planificare strategică generală sau sectorială la nivel superior ( zona metropolitană, judeţ, regiune de dezvoltare, nivel naţional, nivel UE) şi să fie corelate cu altele la nivel local, în sensul că, în mod normal, pe strategia de dezvoltare locală ar trebui să se bazeze planurile urbanistice generale, planurile de amenajarea teritoriului, planurile de mobilitate şi marile proiecte publice de infrastructură, facilităţile fiscale şi liniile de finanţare din bugetul local şi alte asemenea elemente definitorii, iar mediul de afaceri ar trebui să ţină şi el cont de strategia locală, pentru a alege în concordanţă cu aceasta tipul de investiţie într-o anumită localitate sau zonă”, se arată în documentul CCN.

Reprezentaţii acestui ONG susţin că la fel cum la strategia anterioară clubul nu a fost invitat la discuţii nici acum nu a fost invitat să facă parte din gruprurile de lucru. Mai mult este criticată „externalizarea” elaborării strategiei către universitate şi faptul că aceasta a fost făcută pro bono. „Nu s-a alocat niciun leu pentru acest document de planificare strategică care este totuţi cel mai important document de politică publică pentru şapte ani, ci Primăria, care a alocat sume mari pentru documente mult mai puţin importante a căutat să obţină elaborarea strategiei locale pe şapte ani tot pe bază exclusiv de voluntariat, ceea ce este nerealist, raportat la complexitatea problematicii şi a entităţilor ce trebuie implicate, dacă se doreşte un rezultat de calitate. Procesul se pare ca a început târziu şi este în mare întârziere. În mod normal analiza implementării strategiei precedente şi studiile de fundamentare a noii strategii trebuiau făcute deja de prin 2011, şi primul draft de document trebuia finalizat în 2012, astfel ca în 2013 să se ajungă deja la dezbaterea publică concretă a elementelor conturate ca neclare sau controversate în drafturile documentelor de planificare strategică pentru 2014-2020, încât strategia să se poată aproba prin hotărâre a consiliului local cel târziu spre finalul anului 2013 şi pe baza ei să se elaboreze şi alte documente de planificare, cum sunt Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) sau Planul Urbanistic General (PUG). Din nou a fost răsturnată ordinea firească a lucrurilor, ajungându-se exact invers: Avem PUG recent aprobat, şi acela cu mulţi ani întârziere, urmează abia aprobarea strategiei de dezvoltare locală şi probabil după aceasta şi a PMUD, deşi din punct de vedere logic este aberant această succesiune”, se mai arată în acelaşi document.

Membrii clubului contestă şi punerea pe ordinea de zi a şedinţei din 22 decembrie 2014 a aprobării strategiei, susţinând că de fapt primăria nu a respectat procedura legală privind dezbaterea publică, „Proiectul de hotărâre de aprobare a strategiei 2014-2020 a fost promovat la finele anului 2014 cu încălcarea grava a prevederilor Legii 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, nefiind notificate din oficiu ONG care s-au înregistrat ca parte interesată, nerespectându-se termenul de minim 30 zile între data publicării proiectului şi data supunerii spre avizare, nici cel de 10 zile în care publicul poate face observaţii şi solicita dezbatere publică”.

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice poate fi consultat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro sau accesând link-ulhttp://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/proiect%20strategie.pdf.

Postaţi un comentariu