Reduceri pentru studenţi la transportul în comun

eepurl.com

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunţă că, în conformitate cu HCL 97 / 09.03.2015, pentru anul universitar 2015–2016 studenţii, masteranzii şi doctoranzii beneficiază de abonamente subvenţionate, în funcţie de forma de învăţământ, după cum urmează:

Studenţii, masteranzii şi doctoranzii, posesori ai unuia din cardurile nebancare OMNIPASS, STUDCARD, ISIC, EURO<26, Acard, înscrişi la una din universităţile de stat sau particulare acreditate din Cluj – Napoca şi care au încheiate Convenţii cu Compania de Transport Public Cluj-Napoca pentru anul universitar 2015 – 2016:

ZI BUGET:

  • abonament gratuit pe două linii – studenţi şi masteranzi cu vârsta de maxim 26 de ani;
  • abonament cu reducere 50% pe două linii (30, 00 lei) – studenţi şi masteranzi cu vârsta mai mare 26 de ani;

 abonament cu reducere 50% pe o linie (30, 00 lei) – doctoranzi fără limită de vârstă.

ZI TAXĂ:

  •  abonament cu reducere 50% pe două linii (30, 00 lei) – studenţi şi masteranzi fără limită de vârstă.

Studenţii şi masteranzii cu vârsta de maxim 26 de ani care nu posedă unul din cardurile nebancare OMNIPASS, STUDCARD, ISIC, EURO<26, Acard, înscrişi pe locuri bugetate la una din universităţile de stat din Cluj – Napoca şi care au încheiate Convenţii cu C.T.P. Cluj-Napoca pentru anul universitar 2015 – 2016:

ZI BUGET:

  •  abonament cu reducere 50% pe două linii (30, 00 lei) – studenţi şi masteranzi.

În baza Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, studenţii şi masteranzii orfani sau proveniţi din casele de copii cu vârsta de maxim 26 de ani, înscrişi pe locuri bugetate la una din universităţile de stat din Cluj–Napoca, vor beneficia de abonamente gratuite pe două sau toate liniile în funcţie de fondurile alocate de universităţi.

Documentele pe care trebuie să le prezinte la punctele de vânzare abonamente studenţii şi masteranzii sunt carnetul de student vizat pe anul universitar 2015-2016, unul din cele cinci carduri nebancare şi cartea de identitate.

Abonamentele pentru doctoranzi se eliberează la birourile de abonamente Opera şi Sediu C.T.P. Cluj-Napoca. Pentru a beneficia de abonamente doctoranzii trebuie să se regăsească pe listele trimise de universităţi, să prezinte unul din cardurile nebancare şi cartea de identitate.

Studenţii şi masteranzii orfani sau proveniţi din casele de copii vor prezenta suplimentar la birourile de abonamente ( Opera şi Sediu C.T.P. Cluj-Napoca) copia certificatului de deces.

Nu beneficiază de gratuitate studenţii care au menţionat în carnetul de student: An prelungire studii (doar de reducere 50% dacă posedă card nebancar).

Odată cu începerea noului an universitar, numărul mijloacelor de transport în comun va fi suplimentat cu încă 10%.

Postaţi un comentariu