Război pe gunoaie: Consiliul Judeţean răspunde acuzaţiilor Salprest Rampă

Foto: Dan Bodea
eepurl.com

Problema depozitării gunoaielor a iscat un adevărat război de declaraţii între diversele instituţii şi mai nou deţinătorul rampei închise de la Pata Rât. Consiliul Judeţean, respinge printr-un comunicat toate acuzaţiile aduse ieri instituţiei de către reprezentanţii Salprest Rampă.

„În ceea ce priveşte termenul de sistare a depozitului neconform, el a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, astfel încât se cunoştea încă de acum 10 ani acest termen. Afirmaţia referitoare la obligaţia deschiderii primei celule a CMID este total eronată întrucât Consiliul Judeţean Cluj a încheiat contractul pentru realizarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor în anul 2012, fapt cunoscut, de altfel, de către toate autorităţile locale, în calitatea acestora de membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan. Rezultă deci, în mod mai mult decât evident, faptul că nu avea cum să se deschidă prima celulă a CMID în anul 2010, atâta vreme cât contractul însuşi în acest sens a fost încheiat în anul 2012. Totodată, trebuie reamintit faptul că Acordul de Mediu nr. 18 – NV6, din 12.08.2010, la punctul 6.5, stipulează foarte clar faptul că, până la realizarea primei celule a depozitului, stocarea temporară a deşeurilor nevalorificabile se va realiza pe o platformă impermeabilizată amplasată în vecinătatea depozitului Pata Rât. Construirea CMID este, într-adevăr, obligaţia Consiliului Judeţean Cluj, pe care acesta o va finaliza, însă doar cu respectarea strictă a legii. În acest context însă, nimic nu poate justifica o depozitare ilegală a deşeurilor menajere, până la finalizarea proiectului. Agenţia Naţională de Mediu nu a solicitat niciodată în scris Consiliului Judeţean Cluj construirea unei rampe provizorii în interiorul amplasamentului aferent CMID. Mai mult decât atât, actele de reglementare urbanistică (acord de mediu, PUZ, PUG), interzic amenajarea unei construcţii temporare în interiorul amplasamentului de 64 hectare aferent CMID.”, se arată în comunicat.

Pe de altă parte, reprezentanţii CJ Cluj precizează că societatea Salprest Rampă avea obligaţia să respecte Autorizaţia de mediu nr. 165/16.05.2012, revizuită în data de 12.06.2013, conform căreia trebuia să elimine deşeurile menajere reziduale la depozite de deşeuri autorizate şi nu pe fostul amplasament aferent depozitului neconform de la Pata Rât – depozitarea fiind sistată aici în anul 2010. „Această autorizaţie era valabilă până la data de 16.05.2022. Astfel, în situaţia în care aceasta ar fi fost respectată, nu s-ar fi ajuns la situaţia actuală în care deşeurile să trebuiască transportate în judeţele Alba sau Bihor, deşeurile putând fi depozitate în continuare în aceeaşi locaţie”, se mai arată în document.

 

În ceea ce priveşte intenţia Salprest Rampă de a solicita unei firme determinarea suprafeţei şi a cantităţilor de deşeuri de pe depozitul de la Pata Rât, după ce asocierea de firme care se ocupă de ecologizarea gropii de aici a constatat cî există depozitate cantităţi suplimentarer de circa 550.000 de metri cubi nedeclarate anterior, cei de la CJ precizează că societatea Salprest „are libertatea deplină de a face acest lucru, fără însă ca rezultatul acestei lucrări să fie opozabil judeţului Cluj”.

Salprest avea obligaţia în baza a două protocoale încheiate în 2014 de „a nu permite depozitarea deşeurilor şi de a nu depozita deşeuri pe suprafaţa depozitului neconform sistat în suprafaţă de 18, 208 hectare, identificat cu nr. topo 298780”. Totodată, societatea avea obligaţia “să supravegheze şi să asigure prin mijloace proprii paza perimetrului depozitului neconform sistat până la finalizarea demersurilor efectuate de către Consiliul Judeţean Cluj pentru achiziţionarea serviciilor de pază pentru acest obiectiv”. Finalizarea de către Consiliul Judeţean a licitaţiei pentru serviciile de pază a coincis cu momentul finalizării licitaţiei privind închiderea şi ecologizarea depozitului neconform, SC Salprest Rampă asigurând paza până în acel moment.

Am considerat a fi necesar să contracarăm aceste acuzaţii nejustificate, însă începând din acest moment vom răspunde doar organelor abilitate, preocuparea noastră fiind exclusiv aceea de a duce la bun sfârşit contractul de finanţare pentru finalizarea SMID şi, în acelaşi timp, de a identifica, în limita competenţelor care ne revin şi a prevederilor legale, soluţii cu care să venim în sprijinul autorităţilor responsabile de asigurarea măsurilor tranzitorii, pentru a putea debloca această situaţie, în beneficiul locuitorilor judeţului Cluj a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan.

Postaţi un comentariu