Primăria Cluj-Napoca instituie, din 2021, taxe de parcare pentru biciclete, mopede și motociclete. Se majorează taxele și pentru mașini

Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică referitor la proiectul de Hotărâre privind nivelul taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2021. Majorarea preconizată a taxelor are în vedere indexarea acestora cu rata inflației.

În premieră, odată cu deschiderea parkingurilor de pe Primăverii 20, Primăverii 8 și Mogoșoaia 9, acolo unde sunt prevăzute locuri de parcare pentru biciclete, mopede și motociclete, primăria dorește instituirea unei taxe anuale pentru posesorii acestor vehicule.

Taxa propusă este de 50 lei/an, iar aceasta va fi percepută odată cu stabilirea nivelului taxelor de parcare administrate de către Serviciul pentru administrarea parcărilor pentru anul 2021. Taxa pentru mopede și motociclete a fost stabilită la cuantumul taxei pentru biciclete și urmărește încurajarea și reducerea poluării urbane, iar măsura este considerată o soluție compatibilă cu reglementările de mediu și în acord cu Planul de Mobilitate Urbană implementat de primărie.

Vor fi acordate scutiri de la plata acestei taxe pentru:

– veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război

– instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice

– fundațiile înființate prin testament, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține instituții cu caracter umanitar, social și cultural

– orgaizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

Primăria va majora și taxele de parcare pentru autoturisme. De exemplu, abonamentele parcărilor anuale din zona centrală vor crește de la 76 la 79 de lei pentru persoanele fizice, și de la 525 de lei la 555 lei/an pentru persoanele juridice. Taxa pentru parcările pentru riverani pe cartiere vor crește de la 63 de lei la 66 de lei pentru persoanele fizice, și de la 225 lei/an la 234 lei/an pentru persoanele juridice. De asemenea, abonamentele anuale din parkinguri, cu excepția celui de pe str.Moților, vor crește și ele de la 110 lei/parcare/an la 115 lei/parcare/an pentru persoanele fizice-riverani, și de la 840 de lei la 872 de lei pentru persoanele juridice.

Noile taxe pentru parcările din Cluj-Napoca pot fi consultate aici

Etapa consultarii publice în privința majorării taxelor de parcare are loc până în 2 decembrie 2020, proiectul urmând să fie supus aprobării consilierilor locali până la sfârșitul acestui an.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Distribuie:

Postaţi un comentariu