Nereguli pe bandă la primărie. Raportul Curţii de Conturi arată un minus de 13 milioane de lei la încasări

eepurl.com

Nereguli pe bandă la Primăria Cluj-Napoca. Raportul Curţii de Conturi pentru anul fiscal 2013 a scos la iveală mai multe încălcări ale legii. Între acestea la loc de frunte este neîncasarea impozitului pe clădiri datorat de Grand Hotel Italia, o sumă deloc neglijabilă care a ajuns la aproape 3, 2 milioane de lei.

Potrivit raportului inspectorilor Curţii de Conturi „nu a fost stabilit și încasat impozitul pe clădiri, datorat de către SC Grand Hotel SRL Cluj-Napoca, în sumă de 3.197.000 lei, în condițiile în care unitatea administrativ teritorială a eliberat acordul de funcţionare pentru activităţi: ”Hoteluri şi facilităţi de cazare, orar non-stop şi activităţi de restaurant, bar, terasă”. Începând din luna iulie 2011 până în prezent SC Grand Hotel SRL Cluj-Napoca a depus la Direcţia de impozite şi taxe locale Cluj-Napoca: ”Declaraţie – Decont privind sumele încasate reprezentând taxă hotelieră, datorată în temeiul Legii nr. 571/22.11.20013, privind Codul fiscal” din care reiese fără echivoc că entitatea respectivă a desfăşurat activitate hotelieră în toată această perioadă. De asemenea, societatea a obținut în anul 2011 atât autorizaţia de mediu emisă de Agenţia Regională pentru protecţia mediului, Cluj-Napoca cât și Certificat de clasificare a hotelului „GRAND HOTEL ITALIA” ca și hotel de 5 stele, emis de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Cu toate informațiile de care dispunea Direcția de impozite și taxe din cadrul UATM Cluj-Napoca privind stadiul executării lucrărilor la clădirea hotelului, precum și activitățile desfășurate în această clădire, nu a întreprins măsuri pentru determinarea contribuabilului la declararea și impunerea clădirii în vederea stabilirii impozitului aferent sau impunerea acesteia din oficiu”.

De asemenea, alte prejudicii au fost înregistrate la bugetul municipiului prin neîncasarea taxelor pentru eliberearea autorizaţiilor de construire, suma fiind în acest caz de 1, 12 milioane de lei.

„Au fost acordate nejustificat în anul 2013 scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare nefiscale, reprezentând redevenţe (taxe de concesiune), chirii şi alte datorii nefiscale datorate bugetului local, de către persoane fizice şi juridice de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Cluj-Napoca în sumă de 5.693.000 lei, nu a fost constatată, stabilită și încasată, taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de telefonie, internet şi televiziune prin cablu, stabilită prin HCL nr. 59/31.01.2013 la 12 lei pentru fiecare racord în cuantum de 1.697.000 lei, nu s-a urmărit la nivelul UATM Cluj-Napoca încasarea cotei părţi de cel puțin 50 % din sumele încasate de unităţile de învăţământ sub formă de venituri proprii din închirierea unor bunuri aparținând proprietății publice a unității administrativ – teritoriale (898.000 lei), nu a fost stabilit și încasat impozitul pe terenul deţinut de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi utilizat pentru desfășurarea de activităţi economice (asociere în participațiune) în sumă de 247.000 lei, nu au fost stabilite şi încasate veniturile nefiscale cuvenite bugetului local, reprezentând taxa anuală de concesiune şi taxa de sponsorizare datorată de către concesionari, la termenele stabilite prin contractele de concesiune încheiate (313.000lei).

Astfel minusul înregistrat la nivelul bugetului local se ridică la 13.165.000 de lei.

De asemenea, Curtea de Conturi a constat la Cluj-Napoca şi nereguli privind calitatea gestiunii economico- financiară, materializate în producerea de prejudicii, astfel: „nu au fost deduse din prețul contractului încheiat de Municipiul Cluj-Napoca cu SC Vaal Arhitectura SRL București, penalitățile datorate în sumă de 148.000 lei, pentru nerealizarea în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract a proiectării ansamblului „Sala de concerte, sediul Filarmonicii Transilvania și Anexe”, au fost acceptate la plată și decontate articole de lucrări către SC Impera 2000 SRL Cluj-Napoca, reprezentând procurări de materiale, care au fost puse în operă ulterior, deși la începutul lucrărilor a fost acordat un avans în acest sens de 30% din valoarea contractului. Societatea a încheiat contracte formale de custodie a bunurilor neincluse în lucrări, în condiţiile în care la momentul respectiv nu a făcut dovada achiziţionării acestor bunuri cu documente legale, situaţie în care datorează penalități în sumă de 17.000 de lei. Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate către diferiți beneficiari de fonduri publice nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale, sume cheltuite cu masa participanților, în procent mai mare de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate, fiind decontată necuvenit suma de 24.000 lei”, se mai arată în raport.

Totodată Curtea a constatat că şi în 2013 cea mai frecvent întâlnită neregulă este acordarea nelegală sub diferite forme a unor sume de natură salarială care exced cadru legal privind salarizarea personalului (spor de dispozitiv, indemnizaţii pentru ţinută, hrană, sume acordate cu ocazia diverselor sărbători – Paște, Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie, sume acordate managerilor societăţilor şi regiilor peste cuantumul legal, etc), valoarea acestor abateri fiind de 4, 376.000 lei la un număr de 27 entităţi.

Postaţi un comentariu