Ecologizarea gropii de la Pata Rât ne costă cu 8 milioane de lei mai mult

Foto: Dan Bodea

Închiderea şi ecologizarea gropii de gunoi de la Pata Rât are costuri suplimentare de aproape 8 milioane de lei din cauza cantităţilor considerabile de deşeuri depozitate ilegal în ultimii ani acolo.

Asocierea SC Nordconforest SA – SC Finara Consult SRL- SC Interdevelopment SRL, în calitate de antreprenor pentru Lotul I în cadrul contractului privind proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii „Închidere şi ecologizare depozite neconforme de deşeuri urbane din judeţul Cluj, Lot nr.1” a trimis în acest sens o cerere de revendicare a contractului către Consiliului Judeţean. Prin intermediul acestei documentaţii a fost determinată valoarea lucrărilor suplimentare pe care le presupun deşeurile depozitate în mod ilegal la depozitul neconform de la Pata-Rât, în plus faţă de cele avute în vedere în momentul organizării licitaţiei din anul 2014.

Astfel, în ceea ce priveşte acest depozit, în urma studiilor topografice efectuate de antreprenor după predarea amplasamentului, s-a constatat existenţa unei cantităţi suplimentare de 541.835 mc faţă de cea menţionată în documentaţia de atribuire. Ca atare, valoarea lucrărilor suplimentare pe care le presupune neutralizarea şi ecologizarea acestora este de nu mai puţin de 7.902.901, 23 lei.

Potrivit reprezentanşilor Consiliului Judeţean, există riscul ca acestor cheltuieli neeligibile aferente cantităţii suplimentare de 541.835 de mc să li se adauge şi altele, generate de depozitarea ilegală pe acest amplasament a deşeurilor şi după data de 16 iulie 2010. Potrivit estimărilor făcute de constructor, volumul acestor cantităţi este, de asemenea, unul considerabil, de 367.010, 50 mc.

„Documentaţia primită de la Antreprenor confirmă, o dată în plus, gravitatea situaţiei de la Pata Rât, în sensul că ni s-au comunicat costurile suplimentare pe care le presupune neutralizarea acestei cantităţi enorme de deşeuri depozitate ilegal. Grav este atât faptul că valoarea lucrărilor suplimentare este una semnificativă, de nu mai puţin de cca. 8 milioane de lei, cât şi faptul că, pe cale de consecinţă, ar putea rezulta o creştere a timpului de execuţie a contractului, estimată la cca. 120 de zile. E evident faptul că aceste consecinţe negative grave vor trebui asumate de către cei care le-au generat pentru că nici nu se pune problema ca aceste costuri să fie suportate din bani publici. Acesta este motivul pentru care m-am adresat deja justiţiei, prin intermediul plângerii penale pe care am semnat-o astăzi şi prin care am solicitat identificarea şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi despre care consider că nu trebuie să rămână nepedepsiţi. Îi asigur pe toţi clujenii că, în limita competenţelor ce revin Consiliului Judeţean şi în spiritul legii, voi face tot ceea ce ţine de mine pentru rezolvarea problemei deşeurilor, cei vinovaţi trebuind să răspundă pentru toate consecinţele negative provocate de numeroasele ilegalităţi comise în ultimii ani şi care au făcut ca astăzi deşeurile să fie duse la Oradea, cu costuri suplimentare pentru populaţie” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan.

Postaţi un comentariu