Cum se va face testarea elevilor la școală? Poziția Ministerului Sănătății

Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din salivă se va realiza în prima și în a patra zi lucrătoare a săptămânii, în sala de clasă, de către cadrul medical sau persoanele desemnate din cadrul unității de învățământ.

Ministerul Sănătății anunță că a finalizat procedura de lucru pentru realizarea testării rapide antigen din salivă, în vederea diagnosticării infecției cu SARS-CoV-2 a elevilor în unitățile de învățământ.

„Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din salivă se va realiza în prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii. La nivelul fiecărei unități de învățământ se va organiza procesul de testare. Testarea se va efectua în sala de clasă/grupă, de către cadrul medical/persoanele desemnate din cadrul unității de învățământ, la începutul orelor de program. Testarea propriu-zisă este simplă și ușor de executat, fără a necesita cunoștințe medicale de specialitate”, conform unui comunicat al ministerului.

Personalul unităților de învățământ va fi instruit privind colectarea testelor utilizate, acestea fiind considerate deșeuri medicale cu potențial infecțios. Testele se vor arunca în coșuri de gunoi cu capac și pedală, prevăzute cu sac de gunoi, și vor fi colectate și eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Procedura de testare a elevilor se va încheia cu dezinfecția corectă a mâinilor, menționează ministerul.

În cazul elevilor cu test antigenic rapid din salivă pozitiv:

  • cadrul medical/persoanele responsabile desemnate vor anunța imediat părinții/reprezentantul legal al elevului;
  • elevul va fi izolat în cabinetul medical sau în spațiul special desemnat și organizat, unde va fi monitorizat de către un cadrul medical sau persoanele special desemnate;
  • cadrul medical/persoanele responsabile vor solicita la direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București efectuarea testării prin metoda RT-PCR elevului.

„De asemenea, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor coordona din punct de vedere metodologic, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, testarea pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 a elevilor în unitățile de învățământ și vor asigura instruirea cadrelor medicale și a persoanelor desemnate din unitățile de învățământ privind modalitatea de utilizare a testelor antigen de salivă”, menționează sursa citată.

Distribuie:

Postaţi un comentariu