Cum se eliberează abonamentele gratuite și cu reducere pentru elevi în anul școlar 2015-2016

transilvaniareporter.us18.list-manage.com

Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca a făcut publice condițiile și modelitățile în care se pot elibera abonamente gratuite sau cu reducere pentru elevi în anul școlar care a început.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 63 din 11 februarie 2015:

“Art. 1. Se aprobă susținerea financiară de la bugetul local pe anul 2015 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular.

Art. 2.(1). Tipurile de abonamente eliberate sunt următoarele:

  1. legitimații de călătorie gratuită pe două linii de transport în comun tuturor elevilor de la cursurile de zi, din învățământul de stat și particular, care folosesc mijloacele de transport în comun pe ruta spre/și de la școală;

  2. legitimații de călătorie gratuită pe două linii de transport în comun tuturor elevilor de la cursurile de zi, din învățământul de stat și particular, care urmează, în afara programului școlar, diferite activități extrașcolare; aceste activități pot fi organizate de către școli, cluburi sportive, palate ale copiilor, administrațiile județene ale taberelor și bazelor sportive, turistice și de agrement, cât și de alte instituții de cultură, asociații și fundații;

  3. abonamente cu reducere de 50% pe una sau două linii de transport în comun (la alegere) elevilor de la cursurile de zi, din învățământul de stat și particular, în cazul elevilor care locuiesc în proximitatea școlii și nu desfășoară activități extrașcolare.

Art. 2.(2). Elevii pot beneficia de o legitimație gratuită pe maximum două linii de transport în comun, putând cumula, în cazul în care îndeplinesc condițiile, o linie gratuită pentru deplasarea la școală și o linie gratuită pentru deplasarea la activitățile extrașcolare.

Art. 3. Legitimațiile de călătorie, eliberate în condițiile art. 2, lit a și b, vor fi valabile pe perioada unui an școlar.”

De asemenea, elevii orfani sau proveniți din casele de copii, care urmează formele de învățământ preuniversitar de stat, finanțate de la bugetul local, în baza HCL 194/11.05.2010, beneficiază de abonamente gratuite pe toate liniile. Acestea se ridică lunar de la birourile de vânzare Opera și Sediu CTP.

 

Postaţi un comentariu