Consilierii au aprobat contractul cu Henschel

Foto: Dan Bodea
eepurl.com

Consilierii judeţeni au aprobat în unanimitate contractul dintre nemţii de la Henschel şi Tetarom pentru o suprafaţă de 3, 6 hectare în parcul industrial Tetarom III, pe care să ridice o fabrică pentru producţia de componente pentru cutii de viteze.

Investiţia depăşeşte 10 milioane de euro, iar pentru început vor fi create circa 40 de locuri de muncă. Prin contractul cu Consiliul Judeţean şi Tetarom, investitorul are un drept real de superficie asupra unei parcele de teren în suprafaţă de 36.610 mp (pentru construirea şi operarea investiţiei) pe o durată de 40 de ani, cu opţiunea prelungirii, dar şi administrarea infrastructurii necesare funcţionării şi exploatării investiţiei.

În schimb, investitorul va plăti, pentru folosinţa exclusivă a parcelei şi pentru exercitarea dreptului de superficie, precum şi pentru serviciile de administrare asigurate de Tetarom SA. Redevenţa este de 0, 1 euro/mp/an +TVA, iar pentru serviciile prestate, investitorul va plăti către Tetarom SA următoarele taxe de administrare: 0, 5 EUR pe metru patrat pe an + TVA pentru terenul în suprafaţă de 20.000 mp şi 0, 2 EUR pe metru patrat pe an + TVA pentru terenul în suprafaţă de 16.610 mp pentru perioada cuprinsă între momentul încheierii contractului şi momentul obţinerii autorizaţiei de construire pentru realizarea oricărui proiect pe teren. Redevenţa şi taxa de administrare vor fi actualizate anual, conform indicelui de inflaţie al Euro publicat de Eurostat pentru anul anterior.Investitorul va avea obligatia de a plati dobândă penalizatoare de 0, 03%/zi de întârziere aplicată la suma neachitată.

Potrivit aceluiaşi document, Tetarom SA este obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare asupra terenului cu investitorul, respectiv cu succesorul în drepturi al acestuia, din momentul în care investitorul va fi efectuat 100% din valoarea investiţiei, preţul de vânzare-cumpărare urmând să fie stabilit printr-o expertiză efectuată de către un expert independent. Dacă SC Henschel RO SRL revinde terenul unui terţ, într-o perioadă de 10 ani de la data cumpărării, la un preţ mai mare decât cel încasat de Tetarom SA de la SC Henschel RO SRL, acesta din urmă va vira Tetarom SA diferenţa dintre preţul încasat de la terţul cumpărător şi preţul de achiziţie, plus dobânda legală la zi. În cazul încetării contractului, indiferent de motiv, Tetarom SA are un drept de preemţiune pentru cumpărarea clădirilor care trebuie exercitat într-un termen de 3 luni de la notificarea investitorului.

Henschel RO SRL este obligată, între altele, să constituie în termen de 7 zile de la încheierea contractului, cu titlu de garanţie de bună execuţie a acestuia, o sumă echivalentă cu preţul contractului aferent unui an (redevenţă şi taxa de administrare).

Compania Henschel a fost fondată în Kassel, Germania, în anul 1810, iar activitatea de producție a cutiilor de viteze a început în anul 1918, în paralel cu producția de automobile Henschel. Henschel power transmmition a început să producă ax, cutie de viteze, cutie de viteze pentru motoare diesel si alte piese necesare pentru cutia de viteze a propriilor camioane si autobuze. În Germania anilor 1960 când a început dezvoltarea autocamioanelor diesel și locomotivele electrice reprezentau viitorul transportului feroviar, Henschel a dezvoltat și a produs ax şi cutie de viteze pentru diferite modele de locomotive si tramvaie, eforturile companiei fiind legate de progresul tehnologiei feroviare.

Postaţi un comentariu