8.500 de locuri bugetate și specializări noi la UBB pentru noul an universitar

Universitatea „Babeș-Bolyai”, sediul central

Universitatea Babeş-Bolyai va scoate la concurs, pentru anul universitar 2016-2017, un număr de 4.915  locuri bugetate, peste 9.000 de locuri în regim cu taxă și peste 2.700 de locuri pentru învățământ la distanță și, de asemenea, va deschide patru specializări noi la nivel de licență și un program de master. Din totalul de locuri bugetate,  60 sunt locuri speciale pentru candidaţii de etnie rromă.

Universitatea Babeș-Bolyai va scoate la concurs în anul universitar următor un număr de 4.915  locuri bugetate, peste 9.000 de locuri în regim cu taxă și peste 2.700 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă.

La nivel master vor fi scoase la concurs 3.500 de locuri la buget, peste 6.000 de locuri la taxă și aproximativ 1.000 de locuri pentru învățământ cu frecvență redusă. Din aceste locuri bugetate 24 sunt locuri speciale pentru candidaţii de etnie rromă.

UBB va pune la dispoziție în anul universitar 2016-2017 și patru specializări noi la nivel licență pentru Facultatea de Matematică şi Informatică – Specializarea Matematică informatică în limba engleză, Facultatea de Biologie şi Geologie – Specializarea Biologie ambientală  în limba română, Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor – Specializarea Economie și afaceri internaționale în limba engleză; Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative și ale Comunicării – Specializarea Media digitală în limba română. De asemenea, UBB propune un program nou de master – Master of Public Health, cu predare în limba engleză.

Perioada de admitere este 12-31 iulie 2016. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile şi a fost stabilit la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul UBB.

Postaţi un comentariu