200 de milioane de euro în spriinul primarilor: POIM – Ghidul solicitantului pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale. Ministerul Fondurilor Europene a lansat documentul în dezbatere publică

Ministerul Fondurilor Europene a lansat astăzi în consultare publică proiectul ghidul solicitantului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare aferent Obiectivului Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, în valoare 200 milioane de euro.

Ghidul a fost elaborat în scopul sprijinirii investițiilor de dezvoltare a rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final, cu respectarea condițiilor de finanțare din cadrul programului. De precizat că apelul este unul competitiv, de selecție, iar acordarea banilor se va face în funcție de punctajul obținut.

Propunerile și comentariile pe marginea documentului pot fi trimise la sediul MFE din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, Sector 1 și/sau la adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro timp de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Mai multe info aici:

http://mfe.gov.ro/programe/anunturi-autoritati-de-management/

Distribuie:

Postaţi un comentariu