20 noiembrie, ultima zi pentru depunerea cererilor pentru ajutorul de încălzire

Primăria Cluj-Napoca anunţă că luni, 20 noiembrie 2017, este ultima zi de depunere a cererilor pentrucei care doresc şi au dreptul să beneficieze de ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru toata  perioada sezonului rece (1 noiembrie 2017-31 martie 2018).

Cererile pot fi depuse şi ulterior, dar ele vor fi luate în calcul la plată abia din luna ulterioară depunerii, după cum urmează:

Pentru cererile care se vor depune în perioada:

Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se va stabili începând cu luna:

21 noiembrie 2017– 20 decembrie 2017

Decembrie 2017

21 decembrie 2017- 20 ianuarie 2018

Ianuarie 2018

21 ianuarie 2018 – 20 februarie 2018

Februarie 2018

21 februarie 2018- 20 martie 2018

Martie 2018

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în Cluj-Napoca în perioada sezonului rece (noiembrie 2017 – martie 2018), pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere,  însoțită de actele necesare.

În stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau  în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Plafoanele sunt : 1082 lei pentru persoanele singure beneficiare de încălzire de la RAT; 786 lei/pers. pentru familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună beneficiare de încălzire de la RAT ; 615 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună și folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi.

Acordarea ajutoarelor din bugetul local este condiționată de plata impozitelor locale.

Postaţi un comentariu