Dispar 13 specializări de la „Babeș-Bolyai”

Foto: Dan Bodea

Patru universităţi particulare acreditate vor fi lichidate, alte trei astfel de universităţi vor fi monitorizate şi 135 specializări/programe de studiu vor fi desfiinţate, în baza unei hotărâri aprobate în şedinţa de miercuri a Guvernului.

În urma acestei operaţiuni, din totalul de 37 de universităţi particulare acreditate, 4 universităţi vor avea toate programele intrate în lichidare, iar 3 universităţi vor fi monitorizate.

Conform informaţiilor obţinute de Mediafax, instituţiile de învăţământ superior cu toate programele intrate în lichidare în anul universitar 2014-2015 sunt Institutul Teologic Româno-Catolic din Bucureşti, Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti, Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi şi Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara. Aceste patru universităţi s-au aflat până în prezent sub monitorizare.

În acelaşi timp, Guvernul a decis ca în anul universitar 2014-2015 să fie monitorizate alte trei universităţi private, şi anume Universitatea Bioterra din Bucureşti, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti şi Universitatea „Apollonia” din Iaşi, acestea urmând să fie monitorizate special de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi Ministerul Educaţiei.

Conform Mediafax, sunt 33 de universităţi, atât de stat, cât şi private,  care au specializări sau programe în lichidare. Acestea nu mai pot organiza admitere din acest an pentru programele sau specializările care intră în lichidare, dar studenţii deja înscrişi în aceste programe îşi vor putea finaliza studiile.

De la Cluj-Napoca, vor dispărea specializări de la Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) și de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV).

De la UBB vor dispărea 13 specializări:

  • Facultatea de Fizică – Fizica mediului şi Inginerie medicală,
  • Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică – Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba germană), Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale (în limba engleză),
  • Facultatea de Istorie şi Filosofie – Filosofie (în limba germană) şi Istorie (în limba germană),
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Pedagogie (în limba maghiară),
  • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor – Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară), Economia comerţului, turismului şi serviciilor ID (în limba maghiară), Economia firmei (la Sfântu Gheorghe), Economie şi afaceri internaţionale (în limba germană), Economie şi afaceri internaţionale ID (în limba germană), Finanţe şi bănci ID (în limba maghiară) şi Marketing ID (în limba maghiară)

De la USAMV vor dispărea patru specializări:

  • Facultatea de Agricultură – Agricultură (Viterbo – Italia), Facultatea de Horticultură – Horticultură (Viterbo – Italia), Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii – Zootehnie (Viterbo – Italia), toate fiind organizate sub formă de învăţământ la distanţă (ID)
  • Facultatea de Medicină Veterinară – specilizarea Controlul şi securitatea produselor alimentare

 

Postaţi un comentariu