Dorin Lojigan, primarul municipiului Câmpia Turzii: „În principiu îmi doresc desființarea postului de city manager”

Dorin Lojigan, primarul municipiului Câmpia-Turzii

Administratorii publici nu sunt o invenție românească. Variații ale acestei funcţii se găsesc în toată Europa. În Statele Unite, aproximativ jumătate din populație trăiește în orașe administrate de un de city manager (council manager system), însă între administratorul public românesc și city managerul american sunt câteva diferențe notabile. În SUA, city managerii reprezintă executivul local, comunitățile neavând un primar sau având unul mai degrabă onorific. Practic, modelul de administrare este cel al unei firme. În România, lucrurile sunt diferite. Prin Constituție, avem un primar puternic, cu legitimitate democratică, care reprezintă executivul local. Însă este evident că între administrator și primar trebuie să fie un raport de complementaritate și încredere. Aflaţi cum se  întâmplă lucrurile la Câmpia Turzii. 

Reporter: Când a fost înființat postul de city manager (administrator public) la Câmpia Turzii?

Dorin Lojigan: Înfiinţarea funcţiei contractuale de conducere – administrator public – a avut loc în data de 16.08.2012 prin H.C.L nr.75 privind modificarea şi completarea Organigramei, numărului de personal şi a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi a serviciilor publice de interes local.

Reporter: Ce atributii specifice are city managerul?

Dorin Lojigan: Atribuţiile specifice domnului administrator public sunt cuprinse în Contractul de management nr. 25.760 din 28.09.2012, precum şi în Fişa postului nr. 1AP/16.08.2012.

Conform Contractului de management administratorul public avea următoarele atribuţii (în contract fiind denumite „obligaţii”): să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsura să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei; să adopte măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare şi a mandatului încredinţat; să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite; să administreze, cu diligenţa unui bun proprietar, patrimoniul instituţiei publice şi să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii, conform mandatului; să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale; să îndeplinească atribuţiile delegate de către primar, în limitele impuse de către acesta.

În fişa postului, la capitolul „Atribuţii”, administratorul public poate îndeplini atribuţii de coordonare delegate de primar în baza Contractului de management privind: aparatul de specialitate al primarului, serviciile publice de interes local, calitatea de ordonator principal de credite, alte atribuţii relevante postului, în limtele legii.

Citiți și: Avem city manager, cum procedăm?

Reporter: În perioada în care ați fost viceprimar, Câmpia Turzii a avut un city manager în persoana domnului Petre Pop. Cum s-au împărțit sarcinile între dumneavoastră, domnul primar și city manager?

Dorin Lojigan: Sarcinile au fost împărţite conform Dispoziţiei Primarului nr. 179 din 11.03.2015 privind delegarea unor atribuţii administratorului public al municipiului.

Domnul Petre Pop era subordonat primarului şi îl înlocuia în lipsa înlocuitorului de drept, adică viceprimarul municipiului; coordona şi răspundea de buna desfăşurare a activităţii următoarelor servicii din cadrul instituţiei: Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi compartimentele subordonate (Centrul de Recuperare pentru copii şi tineri cu dizabilităţi „Carine”, Cantina socială şi Centrul de reflexie psihosocială, psihologie comunitară şi socială pentru tineret), Centrul de zi şi Centrul care acordă asistenţă şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, Serviciul Administraţia Pieţelor, Serviciul Cultural şi Bibliotecă cu compartimentul Muzeul „Prima Şcoală Românească”, Serviciul Relaţii Publice.

Prin Dispoziţia nr. 699 din 04.09.2015 s-au delegat atribuţiile de ordonator de credite domnului Petre Pop, administrator public al municipiului Câmpia-Turzii. Prin această dispoziţie domnul Petre Pop semna pentru şi în numele ordonatorului de credite documentele necesare realizării operaţiunilor specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor pe următoarele capitole bugetare: Cultură, recreere şi religie (67.2A); Asigurări şi asistenţă socială(68.2A); Alte acţiuni economice (87.2A.50, 87.2E, 87.2E.50).

Reporter: Am înțeles că postul de city manager de la Câmpia-Turzii este blocat momentan. Va rămâne în continuare, după revenirea domnului Pop din concediul de paternitate?

Dorin Lojigan: Este devreme de vorbit acum despre ceea ce se va întâmpla peste doi ani, perioadă în care domnul Petre Pop încasează indemnizația de creștere a copilului. În principiu îmi doresc desființarea acestui post.

Citiți și: Cine sunt și cât câștigă city managerii din județul Cluj

Reporter: În declaratia de avere a domnului Pop depusă în 201 pentru 2015, acesta ar fi câștigat din postul de administrator public 8.240 de lei pe an, ceea ce înseamnă mai puțin de 700 de lei pe lună. Este corectă informația? Este normal un astfel de salariu pentru al treilea om din primărie?

Dorin Lojigan: Conform Contractului de management al domnului Petre Pop, nr. 25.760 din 28.09.2012, salariul de bază lunar brut a fost de 4.430 lei. Ulterior, a intervenit Actul adiţional nr. 18.672 din 19.06.2013, la Contractul de management, prin care s-a modificat elementul „Salarizare”, începând cu data de 27.05.2013, salariul de bază lunar brut fiind de 4.758 lei.

Reporter: Ca primar al municipiului Câmpia-Turzii considerați că este necesar să existe în cadrul primăriei acest post?

Dorin Lojigan: Consider că în cadrul Primăriei Municipiului Câmpia-Turzii este obligatoriu să existe angajați competenți, adevărați profesioniști, care își respectă munca și pe ei inșiși, dar și mai important, care respectă cetățeanul și înțeleg că suntem cu toții în slujba lui. Pot spune că există deja, în mare parte și au doar nevoie de un mediu instituțional corect de desfășurare. La fel cum pot spune că întotdeauna este loc de mai bine. Astfel că, acest post poate să existe sau nu, atâta timp cât activitatea instituției este corespunzătoare și la standarde înalte de calitate.

Reporter: Ce vă doriți dumneavoastră personal de la acest mandat?

Dorin Lojigan: Îmi doresc în primul rând să bifez, împreuna cu angajații instituției și echipele cu care lucrez, toate acele obiective pe care le-am prezentat în campania electorală, pentru că nu am făcut-o nici ca să dea bine și nici ca să induc cetățenii în eroare. Mi-am propus acele obiective pentru că sunt înspre binele orașului nostru și conduc la bunăstare socială. Și sunt convins că datorăm acestui oraș un alt traiect! Îmi doresc să văd în jurul meu mai multă implicare din partea fiecăruia, de la cetățeni și până la angajații instituțiilor locale, o mentalitate updatată la vremurile în care trăim, astfel încât să facem echipă împreună pentru Câmpia Turzii și până la urmă, pentru fiecare dintre noi.

Reporter: Care sunt primele trei prioritati pentru dumneavoastra din postura de primar?

Dorin Lojigan: În primul rând, reindustrializarea municipiului Câmpia-Turzii prin înființarea Tetarom V în colaborare cu comuna Luna și cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, după cum este deja cunoscută ideea, discuții fiind demarate în acest sens. Consider aceasta o direcție de maximă importanță în vederea dezvoltării Câmpiei-Turzii și a sprijinirii locuitorilor în vederea creșterii nivelului de trai!

Citiți și: Clujul și city managerul. „Începând de mâine, toate problemele comunității noastre vor fi rezolvate”

1 Comentariu

  1. Andreea spune:

    Campia Turzii se scrie fara cratima!!! Doamne grea este gramatica limbii romane!!!

Postaţi un comentariu